Byggmax är en utpräglad lågprisaktör inom byggmaterial för gör-det-självare. Koncernen har varuhus i Sverige, Norge och Finland. Den svenska verksamheten svarar för dominerande 75 procent av omsättningen. 

Byggmax-konceptet baseras på låga priser i varuhus med likartad utformning, ett begränsat utbud på cirka 700 produkter, och att kunderna själva lastar sina varor direkt i bilen/ på släpet. 

Omsättningshastigheten är hög och det begränsade utbudet ger höga volymer och begränsar komplexiteten i verksamheten. Nackdelen är att det är svårare att konkurrera med aktörer som erbjuder ett betydligt bredare sortiment. Planen är dock att erbjuda ett sortiment på cirka 3000 artiklar online.   

Fram till 2015 låg fokus helt på att expandera de egna fysiska varuhusen, men då tillväxtmöjligheterna sågs som begränsade förvärvades e-handelsbyggvaruhuset Buildor och året därpå Skånska Byggvaror, vars paradprodukt är uterum. Förvärven finansierades med ökad belåning och gick inte riktigt enligt plan. Framför allt Skånska Byggvaror brottas med lönsamhetsproblem och Byggmax har vidtagit åtgärder för att skala ned verksamheten, vilket lett till sjunkande försäljning lika-för-lika.  

Den snabba butiksexpansionen, från cirka 100 varuhus 2013 till cirka 170 2018 har dessutom lett till ett kraftigt minskande fritt kassaflöde. Trots tillväxten har kostnadsbasen dessutom inte gått ned och även i Byggmax-varuhusen har försäljningen lika-för-lika gått ned. 

Under 2019 väntas försäljning lika-för-lika stiga och produktiviteten, det vill säga försäljningen per anställd, gå upp. Sker detta kommer rörelsemarginalen att förbättras. Men vi är försiktigt inställda till aktien innan vi får bevis på en vändning. 

Nuvarande riktkurs på 34 kronor bygger på att Byggmax behåller den nuvarande rörelsemarginalen (EBITDA) på 7 procent. Om bolaget lyckas höja rörelsemarginalen till målet 9 procent, vilket också var den genomsnittliga nivån under åren 2010-2018, bedöms aktien vara värd över 50 kronor. 


För att lyckas i dagens utmanande detaljhandelsmiljö är fyra faktorer är avgörande Bolagen måste ha:

1. investerat i ett väl fungerande omnikanal-erbjudande, det vill säga alla försäljningskanaler måste vara väl integrerade. 

Byggmax har investerat tungt i e-handel via Skånska Byggvaror, Buildor.se och även till en del inom Byggmax. Men integrationen av de olika affärsområdena har inte fungerat och Skånka Byggvaror bantades under 2017.

2. ett tydligt värdeerbjudande/ lågt pris eller befinna sig i ett premiumsegment

Lågprisbyggvaror har varit och väntas fortsätta vara ett tillväxtområde och Byggmax är tydligt positionerad som en lågprisaktör. För att lyckas inom detta segment måst man ha de lägsta kostnaderna. Historiskt har Byggmax varit framgångsrik när det gäller att hålla låga kostnader, vilket är en fördel när omstruktureringen är klar. 

3. ett starkt varumärke som kan säljas direkt till konsumenter, eller en betydande del av försäljningen under butikskedjans eget varumärke (EMV). 

Byggmax är främst en återförsäljare av andra varumärken, men strävar efter att öka andelen egna varumärken. Om detta lyckas är det positivt 

4. uthålliga konkurrensfördelar och effektiv användning av kunddata, som gör att man klarar av att nya omstörtande e-handelsaktörer tar sig in på ens marknad. 

Byggmax har en konkurrensfördel som lågprisaktör inriktad på konsumenter. Rörelsekostnaderna är låga och bolaget har en effektiv leverantörskedja, men problem med produktiviteten har gjort att bolaget inte kunnat få ut de skalfördelar som borde finnas där. 

Läs mer i Är det Läge för comeback i detaljhandeln


  • Rekommendation: Behåll
  • Riktkurs: 34 kronor


Visste du att? 

Ett typiskt Byggmax-varuhus omsätter 30 miljoner kronor per år och har sju anställda. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan