Japan är den region som är allra minst populär bland läsarna, följt av Europa och USA. Vid samma tid förra året var rangordningen exakt densamma. Tillväxtmarknaderna och Sverige i topp, följt av de andra regionerna i samma ordning. Spridningen mellan de olika regionerna var dock större i mars 2018. 


Så svarade läsarna på förra veckans fråga...

Vilken aktiemarknad går bäst de kommande tre månaderna?

  • Sverige 34%
  • Europa 11%
  • USA 17%
  • Tillväxtmarknad 35%
  • Japan 4%

… och så här Så svarade läsarna på samma fråga i mars 2018 

  • Sverige 28%
  • Europa 14%
  • USA 22%
  • Tillväxtmarknad 28%
  • Japan 7%


Läs mer om Investeringsstrategin här

Läs mer i Tillväxtmarknader – viktig del i diversifierad portfölj 

Se TV-program om Tillväxtmarknaderna här 

Läs mer om Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets i Ny småbolagsfond med tillväxtmarknadsfokus 

Läs mer om Sverige här


Placeringsförslag

Läs om Swedbank Robur Sverigefond

Läs om fonden Swedbank Robur Global Emerging MarketsViktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan