En kraftig återhämtning av Skanskas vinst per aktie under 2019, stark investeringskapacitet och bolagets sencykliska karaktär gör att Kepler Cheuvreux har en fortsatt positiv syn på bolaget. Skanska upprepade i veckan att bolaget sannolikt inte kommer att nå målet för rörelsemarginalen i byggverksamheten under 2019 och 2020. Men ytterligare decentralisering och striktare orderprocedurer ska, enligt bolagets Vd, bana väg för en återhämtning av marginalerna inom byggverksamheten. Riktkursen höjs och rekommendationen Köp upprepas.

Essitys resultatutveckling har hämmats av höga råmaterialpriser, men liksom konkurrenterna har Essity höjt priserna gentemot kunderna. Det förväntas bli ett rejält tillskott till vinsten under 2019. Bolaget har signalerat att de framöver satsar på att stänga marginalgapet till andra producenter av mjukpapper och sanitetsprodukter. Kepler Cheuvreux väntar sig därför en vinstutveckling bättre än genomsnittet för branschen under de kommande åren. Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen höjs.

Från och med måndag kommer MTG-aktien handlas exklusive rätten till aktier i avknoppade bolaget NENT. Kepler Cheuvreuxs analys visar ett 12 månaders värde på 140 kronor per aktie efter avknoppningen. Estimaten baseras på MTG:s guidance om en organisk tillväxt på 15 procent för 2019 och meddellång sikt. EBITDA-marginalen väntas uppgå till cirka 5 procent under 2019 och till 10-15 procent på meddellång sikt. MTG:s exponering mot e-sport gör bolaget till ett potentiellt uppköpsobjekt. Efter den senaste tidens kursuppgång sänker dock Kepler Cheuvreux rekommendationen för MTG-aktien till Behåll. 

Läs hela Aktienytt genom att klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan