Lundin Mining har de senaste åren investerat i en förbättrad produktionsprofil vid sin stora koppargruva Candelaria i Chile. Utöver detta har man även investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo i Portugal. Vi förväntar oss att investerare kvartal för kvartal över det kommande året kommet kommer att visa ett ökat intresse för Lundin Minings attraktiva produktionsprofil och starka balansräkning. Bolaget har kassa motsvarande 20-25 procent av börsvärdet som kan användas till förvärv, aktieåterköp, utdelningar eller andra aktieägarefrämjande åtgärder. Koppar är Lundin Minings huvudmetall och vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt.


Attraktiv värdering
Aktien handlas till cirka 4,5x EV/EBITDA på innevarande år, men väntas sjunka till 3x EV/EBITDA redan nästa år drivet av en ökad intjäning samt goda kassaflöden från sjunkande investeringstakt. Detta kan jämföras vid snittet sista 10 åren om 5-5,5x EV/EBITDA. Vår riktkurs om 52 kronor per aktie grundar sig på 5,2x EV/EBITDA på 2019 års prognoser och vår mer långsiktiga summan-av-delarna-värdering är 64 kronor per aktie på vilket vi applicerar en 20 procent rabatt.

Till Sektorfavoriter


Lundin Mining 

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 52 kronor 


Boliden

Rekommendation: Köp 

Riktkurs: 270 kronor 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan