Mest köpta och sålda aktier under vecka 12

Under förra veckan tilltog handelsaktiviteten och investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna nettoköpte aktier. Optimisterna hade återigen övertaget inför hägrande utdelningar och en kommande rapportsäsong. Handelsaktiviteten var på en betydligt högre nivå än de två föregående veckorna som präglades av relativt lugn. Swedbank Tradings affärsidé Holmen klättrar till femte plats på listan. Högutdelarna Swedbank och Nordea toppar återigen listan. Möjligtvis ser vi ett avtagande köpintresse och tronskifte nästa vecka när utdelningarna skiljts av. 

Volvo fortsätter att ligga högt på listan och intar medaljplats  följt av Trelleborg

Holmen lockade köpare efter tisdagens affärsidé från Swedbank Trading som ser potential.

Läs mer: Högre nivåer i siktet!

Utöver nämnda Holmen intar även kollegorna SCA och Stora Enso listan.

Försäljningslistan toppas av Hemfosa, Boliden och Tele2 efter troliga vinsthemtagningar efter stark kursutveckling i år. 

Fortsatta försäljningar skedde i Telia som gått starkt den senaste tiden

Vinsthemtagningar skedde även i Essity trots höjd riktkurs.

Läs merMarginalförbättring är nästa steg

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 12

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan