Hur har utvecklingen i fonderna varit det senaste kvartalet?

- Fonden hade en tuff start i och med den turbulens som det var på aktiemarknaden i höstas, men har sedan dess återhämtat sig. Fram till den sista februari när senaste fondkursen sattes är den från fondstart(2018-10-08) ner knappt 5 %. Men det är en av årets bästa fonder med en värdestegring fram till slutet på februari på ca 16 %.  Under mars ser värdet ut att ha tickat upp ytterligare någon procentenhet.

Är det något bolag som du tycker extra mycket om?

- Nyligen investerade jag i Bakkafrost. Det är laxodlare från Färöarna som har ett stort fokus på hållbar produktion utan antibiotika eller genetiskt modifierade organismer samt nogsam egen foderproduktion. De är helt vertikalt integrerade och kontrollerar hela värdekedjan. Genom överlägsna förhållanden har de skapat en av världens främsta laxproduktion samtidigt som de är mycket noggranna med att bevara landets unika biologi och landskap. Som proteinkälla är lax mycket resurseffektiv i produktionen, ca 10 gånger mer effektivt än nötkött och 5 gånger mer än kyckling. Bakkafrost har dessutom genom sin produktion lyckas skapa stor fisk, som är helt antibiotikafri vilket har gett dem en premieprissättning. Lax som proteinkälla kommer med all sannolikhet växa i betydelse i framtiden i allt större del av världen. 

Varför tycker du att fonden är intressant att investera i?

- För att fondens tre teman har en stor potential och gör det möjligt att investera i väldigt intressanta bolag världen över. Ägarledda bolag har som grupp lyckats bättre med sina investeringar vilket leder till överlägsen lönsamhet och tillväxt över tid. Ägare är ofta mer försiktiga och långsiktiga med sina pengar än en tjänsteman som använder andras pengar. Avknoppningar är företag som skapas vid en uppdelning av ett bolag. De får ofta en bättre möjlighet att fokusera och vässa sin affärsmodell, bli mer effektiva och lönsamma, samtidigt som de har en lägre bas att växa ifrån. Onoterade bolag är intressanta eftersom det på senare år har blivit tydligt att allt större del av ett företags värdeskapande sker sista åren innan börsintroduktionen. Vanligtvis när bolagen går över tröskeln till lönsamhet sker det samtidigt som de är inne i en stark tillväxtfas. Som ni förstår från ovanstående kräver alla investeringsteman ofta lite tid innan värdeutvecklingen kommer därför anser jag att fonden lämpar sig bäst för långsiktigt sparande.


Swedbank Robur Fokus

1 mån
+7,60%
3 mån
+10,68%
i år
+10,77%
1 år
+26,99%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
124,81
sharpe
-
förv.avg.
1,50%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar i aktier i ett koncentrerat urval av företag globalt med tonvikt på företag i Norden.…


Fonden går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos Swedbank och Sparbankerna eller via deras telefonbank. För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan kl 16:00 den 25 mars.Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan