En avmattning på världens börser kan anas, men risken för recession har enligt Swedbanks analytiker ännu inte förstärkts. Som investerare kan det vara en svår avvägning att veta om det är dags att lämna börsen för den här gången eller fortsatt satsa på aktier.

- Ett enkelt sätt att minska risken i portföljen utan att gå miste om eventuella fortsatta börsuppgångar är att investera i återbetalningsskyddade placeringar. Dessa ger dig nämligen möjlighet att följa med i uppgången på till exempel aktiemarknaden, men med flytvästen på, säger Amanda Vesterström, Sales & Marketing på Strukturerade produkter.

Fördelen med återbetalningsskyddade placeringar är nämligen att man som placerare redan vid investeringstillfället vet vilket lägsta belopp som kommer att utbetalas på återbetalningsdagen, tack vare återbetalningsskyddet. En investering i återbetalningsskyddade placeringar kan med andra ord ses som en försäkring av delar av det placerade kapitalet.

Swedbanks återbetalningsskyddade placeringar heter SPAX Nu och vi erbjuder en rad SPAX Nu med skiftande inriktning och varierad geografisk exponering. En av de produkter du har möjlighet att teckna under mars månad är SPAX Nu Sverige kupong. Det är en investering som, utöver återbetalningsskyddet, ger en exponering mot en korg av välkända svenska bolag och möjlighet att få en kupong på 25 procent*. Kupongen utbetalas i det fall aktiekorgen stigit svagt, utvecklats sidledes eller till och med fallit något på slutdagen. Om aktiekorgen utvecklats mer än indikativt 25 procent får du istället del av hela uppgången.

Fakta SPAX Nu Sverige kupong

  • Risken begränsas i och med att placeringen har ett återbetalningsskydd. Skyddet innebär att du redan på förhand känner till lägsta återbetalningsbelopp vilket är 95 procent av nominellt belopp.
  • Löptid: 5 år men produkten går att sälja under löptiden. Återbetalningsskyddet gäller dock endast på slutdagen.
  • Underliggande marknad: En aktiekorg med 12 svenska bolag.
  • Teckningskurs: 105 procent.
  • Kupong: 25 procent, kupongen är indikativ och kan som lägst bli 15 procent.
  • Deltagandegrad: 100 procent.
  • Kupongbarriär: 90 procent av startkursen.
  • Förvaltningsavgift: 1 procent av nominellt belopp per år.
  • Courtage: 1,5 procent av investerat belopp.
  • Teckningsperiod: Till och med 29 mars på bankkontor och 31 mars via telefonbanken.

*Kupongen är indikativ, fastställs den 3 april och kan som lägst bli 15 procent. Hänsyn måste tas till överkurs och förvaltningsavgift för att räkna fram faktisk avkastning.

Låter det intressant? Läs mer i Produktblad, Slutliga villkor och Faktablad där en detaljerad beskrivning av produkten finns. Här hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktiekorg på www.swedbank.se/struktprod

Hur går jag tillväga för att investera i SPAX Nu?

Kontakta ditt Swedbankkontor för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på 0771 22 11 22.

Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan