Nokia är världsledande inom nätverk och har en stark produktportfölj med en samling unika patent. Aktien är också ny favorit i veckans uppdatering av Swedbanks Sektorfavoriter.

I analysen från Kepler Cheuvreux spås en successiv stabilisering av försäljningen med möjlighet till en ny expansionsfas i och med 5G-utbyggnaden. Nokia är väl positionerat inom 5G och har en heltäckande produktportfölj. Ett besparingsprogram ska därtill leverera 700 miljoner Euro i besparingar till år 2020, vilket väntas lyfta vinstmarginalen till 13 procent.

Aktiekursen har de senaste dagarna backat på grund av uppgifter om möjliga problem med regelefterlevnaden och därmed har det skapats en bra ingångsnivå i aktien. Kepler Cheuvreux rekommenderar Köp och sätter riktkursen 6 Euro.

Mediekoncernen MTG plockas bort som Sektorfavorit då rekommendationen sänkts till Behåll, från tidigare Köp.


Till Sektorfavoriter

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan