Hur har utvecklingen i fonderna varit det senaste kvartalet?

- Fonden har haft en mycket stark utveckling sedan fondstarten i maj 2017 med en värdestegring på 26 % fram till den senaste officiella navkursen den 28 februari. Från februari till nu (2019-03-19) ser värdet ut att ha tickat upp ytterligare flera procentenheter.

Är det något bolag i portföljen som du tycker extra mycket om?

- Storytel, som är det ljudboksföretag som är ledande i Norden, har bevisat sin affärsmodell genom att man nu är lönsam i Norden. Man har dessutom genom förvärvet av Nordstedts snabbt skapat en stor plattform med egna titlar vilket skapar en unik position för sin tjänst som köps via prenumeration likt Spotify. De expanderar nu kraftigt i ett flertal andra länder där de snabbt bygger positioner och siktar på att bli marknadsledande på alla dessa lokala marknader. Det är en otroligt spännande resa som bolaget gett sig in på tillsammans med sin karismatiska företagsledning och starkt engagerade styrelseordförande. Jag får en känsla av att detta är nästa stora digitala mediatjänst för konsumenter, med potential att bli ett globalt företag. 

Varför tycker du att fonden är intressant att investera i?

- Fakta pekar på att mindre bolag över tid tenderar att utvecklas bättre än börsen generellt eftersom det är lättare att växa från en liten bas än från en stor. De små bolagen drivs ofta av entreprenörer, visionära tänkare som brinner för att utveckla sin affär. Mindre bolag blir inte lika analyserade som stora bolag samtidigt som de oftare är involverade i företagsaffärer, både som köpare och säljare. Vi ser också att bolagens aktier ofta är lägre värderade ju mindre börsvärde de har. Det kan ge oss som investerare en större säkerhetsmarginal, även om placeringar i mindre bolag också innebär unika risker, exempelvis när det gäller likviditet. Med ett långsiktigt perspektiv kan dock dessa och andra risker hanteras.


Swedbank Robur Microcap

1 mån
+9,33%
3 mån
+25,15%
i år
+30,03%
1 år
+34,78%
3 år
+73,55%
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
181,36
sharpe
1,14
förv.avg.
2,00%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i ett koncentrerat urval av små företag i Norden med tonvikt p…


Fonden går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos Swedbank och Sparbankerna eller via deras telefonbank. För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan kl 16:00 den 25 mars.


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan