För en företagare som bedriver ett aktiebolag baseras avsättningen till den allmänna pensionen på utbetald lön. Vid en lön på 43 300 kronor per månad maximeras avsättningen till den allmänna pensionen. För företagare är det därför ur ett pensionsperspektiv viktigt att alltid försöka ta ut en marknadsmässig lön. För många företagare känns pensionen extremt långt bort. Men genom att så tidigt som möjligt även tjänstepensionsspara till sin framtida pension, skapas valfrihet och handlingsutrymme senare i livet.  En tumregel kan vara att avsättningen inte bör vara lägre än de avsättningar som arbetsmarknadens parter beslutat om, baserat på en marknadsmässig lön.  

Tips för dig som företagare:

  • Försök att ta ut en marknadsmässig lön:
    Vid 43 300 kronor i månaden maximeras avsättningen till den allmänna pensionen.
  • Gör också avsättningar till en tjänstepensionsförsäkring.
  • Komplettera med extra pensionsavsättningar om du redan nu vet att du önskar gå tidigare i pension.
  • Spara till dig själv för framtida valfrihet och handlingsutrymme.

Läs mer om pension och företagare