För en företagare som bedriver ett aktiebolag baseras avsättningen till den allmänna pensionen på utbetald lön. Vid en lön på 43 300 kronor per månad maximeras avsättningen till den allmänna pensionen. För företagare är det därför ur ett pensionsperspektiv viktigt att alltid försöka ta ut en marknadsmässig lön. För många företagare känns pensionen extremt långt bort. Men genom att så tidigt som möjligt även tjänstepensionsspara till sin framtida pension, skapas valfrihet och handlingsutrymme senare i livet.  En tumregel kan vara att avsättningen inte bör vara lägre än de avsättningar som arbetsmarknadens parter beslutat om, baserat på en marknadsmässig lön.  

Tips för dig som företagare:

  • Försök att ta ut en marknadsmässig lön:
    Vid 43 300 kronor i månaden maximeras avsättningen till den allmänna pensionen.
  • Gör också avsättningar till en tjänstepensionsförsäkring.
  • Komplettera med extra pensionsavsättningar om du redan nu vet att du önskar gå tidigare i pension.
  • Spara till dig själv för framtida valfrihet och handlingsutrymme.

Läs mer om pension och företagare

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan