H&M:s rapport för det första kvartalet inkom över förväntningarna. Rörelseresultatet uppgick till 1 005 miljoner kronor, vilket var 48 procent över konsensusförväntningarna.

Försäljningen i Tyskland var som väntat svag på grund av byte av onlineplattformar. Exklusive Tyskland var tillväxten 5,6 procent i lokala valutor. Bruttomarginalen steg med 10 punkter jämfört med motsvarande period förra året och uppgick till 50 procent.

Det starka momentet i Kina ser ut att behållas med en tillväxt i lokal valuta på 16 procent för kvartalet. USA visade en tillväxt på 2 procent i lokal valuta. Onlineförsäljningen ökade med 18 procent.

Kepler Cheuvreux förväntar sig att konsensusestimaten revideras upp med cirka 5 procent efter dagens rapport. Rekommendationen Behåll upprepas.

Tillväxt i Loomis
Inför Loomis rapport för det första kvartalet ligger den organiska tillväxten i fokus. Kepler Cheuvreux uppskattar den organiska tillväxten till 4 procent för det första kvartalet.

Förra årets topp i den amerikanska marginalen under första kvartalet kommer inte att upprepas på grund av investeringar som ska stödja utrullningen av kontanthanteringssystemet Safepoint.

Kepler Cheuvreux väntar sig att rörelseresultat ska ha ökat med 24 procent till 586 miljoner kronor eller med 15 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet väntas påverkas positivt av förvärvet av franska kreditinstitutet CPoR Devises och omstruktureringsåtgärder i Europa.

Då det inte kommit några bolagsspecifika nyheter, ser Kepler Chauvreux blockförsäljningen av aktier från huvudägare och valutarörelser som orsaker till den senaste nedgången i aktiekursen. Aktien ser enligt Kepler Cheuvreux mycket billig ut då bolaget har solida vinstutsikter och får en tillväxt i vinst per aktie från förvärvet av tyska Ziemann. Rekommendationen Köp upprepas.

Telias utdelningspotential
Telias kapitalmarknadsdag bekräftade Kepler Cheuvreuxs syn på aktien, som väntas ge 7,5–8 procent i direktavkastning inom några år.

Telia upprepade sin helårsguidning för 2019 om ett operativt fritt kassaflöde på 12–12,5 miljarder kronor. Samma nivå på fritt kassaflöde upprepades också för 2020–2021. Därutöver väntar sig Telia 0,5 miljarder kronor i bidrag från Bonnier Broadcasting under 2020. Synergier om 0,6 miljarder kronor ska uppnås senast till 2022.

En trend som visar på förbättrad kundnöjdhet ger möjlighet att höja priserna och vad gäller besparingar siktar bolaget på att minska rörelsekostnaderna med 2 procent per år för 2019–2021, inklusive 3 procent i Sverige.

Kepler Cheuvreux upprepar rekommendationen Köp för aktien.


Läs hela Aktienytt genom att klicka här


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan