I ett tillväxtmarknadsindex är en stor del (drygt 30 %) placerat i Kina, följt av Korea, Taiwan, Indien och Brasilien. Hur har du tänkt när det gäller landsexponeringen i fonden? 

- Fondens landsexponering påminner mycket om den för index. Jag föredrar att ha avvikelser på bolagsnivå istället för stora avvikelser på landsnivå. Det möjliggör att fonden har en sammansättning av bolag som kraftigt skiljer sig från index medan den politiska riskexponeringen är ungefär densamma. Jag har gjort en del investeringar i så kallade ”frontier markets”, som inte är lika utvecklade som ”emerging markets” och därmed inte ingår i index. Det rör sig om investeringar i Estland, Vietnam och Slovenien.

Hur ser din sektorexponering ut i fonden?

- IT- och internetbolag samt finanssektorn väger tungt i fonden. Jag har också gjort större investeringar i bolag som har en exponering mot konsumtionen av sällanköpsvaror och dagligvaror. Råvaror och energi är inte lika betydelsefulla, de står tillsammans just nu för ungefär 10 % av portföljen. 

Vilka bolag tycker du extra mycket om i din portfölj och varför?

- Just nu tycker jag extra mycket om snabbväxande bolag i defensiva sektorer såsom: NotreDame Intermedica (brasiliansk sjukvård) och China Comservice (gynnas av 5G i Kina). Jag gillar även bolag inom förnybar energi som Huaneng Renewables och GAIL (som gynnas av Indiens omställning från olja till mer klimatvänliga naturgas). Innovativa asiatiska företag såsom MOMO (bland annat Tinders motsvarighet i Kina) och AfreecaTV (e-sport) är också intressanta bolag.

Är det någon region inom tillväxtmarknaderna som gått extra bra den senaste tiden och varför?

- Kina, Brasilien och Ryssland har börjat året starkt. Kina gynnas av en ökad optimism kring ett handelsavtal med USA och ett ökat intresse kring fastlandsaktier som nu blir mer tillgängliga för investeringar från utländska fondförvaltare. Brasilien har utvecklats väl efter valet i höstas och förväntningar på en mer tillväxtorienterad ekonomisk politik. Ryssland är en väldigt billig marknad och våra innehav i Globaltrans (järnvägstransporter), Sberbank och Norisk Nickel (drivs av ökad efterfrågan på palladium) har gått starkt.

Vad skulle du säga skiljer Global Emerging Markets från många andra tillväxtmarknadsfonder på marknaden?

- Den största skillnaden skulle jag säga är att vår fond har en relativt hög exponering mot mindre bolag. 

Vilka möjligheter ser du i tillväxtmarknader den kommande tiden? 

- Kina och Brasilien kommer sannolikt fortsätta att drivas av faktorerna som nämnts ovan. Rysslands värdering är väldigt låg och attraherar investerare. På längre sikt bedömer vi att tillväxtmarknaderna kommer gynnas av goda demografiska förutsättningar (hög andel förvärvsarbetande tack vare en ung befolkning) vilket gör att den ekonomiska tillväxten kommer ligga kvar på en klart högre nivå än i de mer utvecklade ekonomierna.

Swedbank Robur Global Em Mkts

1 mån
+8,59%
3 mån
+10,05%
i år
-2,08%
1 år
+3,33%
3 år
+9,37%
5 år
+35,22%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
151,49
sharpe
0,26
förv.avg.
1,42%
Global Emerging Markets är en aktiefond med global inriktning mot tillväxtmarknader, som innebär de länder som inkluderas i MSCI Emerging Markets Index. Upp till 20 procent av fondens tillgångar kan också placeras i bo…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan