Kinesiska A-aktier integreras i internationella index
Efter en ganska bedrövlig utveckling under 2018, och alltmedan kinesiska makrosiffror fortsätter att komma in lite svagt, också under det nyligen avslutade och viktiga kinesiska nyåret, har den kinesiska aktiemarknaden i år fått ett lyft och tillhör de bättre marknaderna globalt.

En längre tids underpresterande, tillsammans med indikationer på att handelskonflikten är på väg mot någon typ av lösning, har bidragit till en mer positiv hållning, inte minst från internationella investerare, som köper framför allt via Hongkong.

Vi tror också att andra, inte lika uppmärksammade faktorer, har hjälpt till att lyfta börserna i Shanghai och Shenzen. Samtidigt som signalerna från de kinesiska myndigheterna är klart positiva, och pekar mot ökad liberalisering av kinesiska kapitalmarknader, har flera utländska indexproducenter under fjolåret börjat inkludera kinesiska fastlandsaktier (A-aktier) i sina globala aktieindex.

Den här trenden kommer att fortsätta i år och kommande år, med en gradvis ökning av vikten för A-aktier. MSCI, som var först med att inkludera fastlandsaktier, kommer fram till november i år att höja andelen i sitt tillväxtmarknadsindex till 3,3 procent, från dagens 0,7 procent, för att sedan fortsätta processen under kommande år.


Marknaderna tar positivt emot
Utökningen kommer förutom de stora bolag som nu omfattas också att inkludera medelstora företag samt bolag noterade på den kinesiska IT-tunga listan ChiNext. Totalt en bra bit över 400 A-aktier kommer att finnas med i MSCI:s tillväxtmarknadsindex i slutet av året.

Också FTSE och S&P Dow Jones avser att plocka in A-aktier i sina index senare i år, och tillsammans innebär det här stora, både aktiva och passiva, flöden som ska investeras. Det utländska ägandet av kinesiska A-aktier utgör totalt några få procent av marknaden idag.

Den utländska reaktionen på allt detta är tydligt positiv. MSCI Kina, som består mestadels av kinesiska aktier noterade utanför fastlandet, har utvecklats väl i år, men ligger ändå en bra bit efter det lokala storbolagsindexet CSI 300 och ChiNext, som båda är upp en bit över 20 procent.

Kina dominerar det universum av tillväxtmarknadsländer som vi följer. Även om mycket återstår för att förbättra bolagsstyrning och transparens, regelefterlevnad, likviditet och dylikt på den kinesiska marknaden, tycker vi att de förändringar i sammansättningen av de kinesiska index som nu pågår, är klara tecken på riktningsförändring, och att de i sin tur kan bidra till en fortsatt positiv utveckling.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan