Anledningen är att en av bolagets största kunder 888, har förvärvat sportboksplattformen BrightBet med ambitionen att gå över till en egen sportbok under de kommande åren. Det kommer att sänka Kambi Groups intäkter. Samtidigt är tillväxtutsikterna fortsatt goda i framför allt USA. 

Läs mer Evolution Gaming, Kambi Group och andra spännande bolag i veckans Aktienytt 

Är du intresserad av Spelbolag? Läs även Lägre risk för Betsson i Holland

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan