Trots lägre tillväxt kan 2019 bli ett bättre börsår än 2018. Den underliggande utvecklingen har inte förändrats, men rädslan som infann sig i slutet av förra året var överdriven. Däremot kan marknaden ha gått upp lite för mycket lite för snabbt. Sedan Swedbank blev neutrala till aktier, i början av december, är dock världsindex oförändrat. 

- För resten av året ser vi fortsatt potential för aktier men givet den starka öppningen på året förblir vi neutrala i nuläget, säger Mattias Isakson, aktiestrateg.


Avvaktande kassaposition 
Vår neutrala allokering i räntor härstammar från vår tidigare neutralisering av övervikten i aktier. Vi har valt att se denna allokering som en kassaposition där vi avvaktar huruvida marknadsutsikterna kommer att ändras framöver. Då vår rekommendation avser Sverige utgör de extremt låga räntenivåerna en risk för en lång duration (ränterisk) och vi behåller därför vår försiktiga vy på duration.

Vi föredrar europeiska krediter framför amerikanska även om vi rent generellt förespråkar en bred och väldiversifierad global kreditexponering. Vi väljer också krediter med bättre kreditkvalitet, dels på grund av något lägre värdering och dels på grund av att de har ett attraktivare diversifieringsbidrag i en portfölj. Vi behåller som helhet vår neutrala vikt i krediter i allokeringen

- Regionsmässigt ser vi fortsatt högst potential i Tillväxtmarknader och i Sverige och överviktar därför dessa regioner. Europa förblir finansieringskälla. Vi kvarstår neutrala till USA och Japan, säger Mattias Isakson. 

Till Investeringsstrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan