Verkstadsbolaget ABB gynnas av strukturell tillväxt inom områden som förnybar energi och robotteknik, och en stor del av företagets intäkter kommer från sencykliska segment där efterfrågan väntas öka under de närmaste åren. Särskilt år 2020 väntas bli händelserikt med en ny vd och stora organisationsförändringar. Med en stödjande värdering och begränsad nedsida ses ABB sammantaget sett som en attraktiv investering, varför aktien inkluderas i Fokusportföljen.  

Värdehanteringsbolaget Loomis plockas samtidigt ut. Aktien har utvecklats väldigt väl under den senaste tiden, och uppsidan bedöms därför vara begränsad. 


Synen på ABB

  • Vd-bytet utgör grunden för en nystart
  • Exponerad mot strukturell tillväxt
  • Händelserikt år framför oss
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 23 schweiziska franc

Läs mer om ABB i Fokusportföljen.


Synen på Loomis

  • Bättre tack vare stark USD
  • Dags för paus efter kursrally
  • Rekommendation: Behåll
  • Riktkurs: 400 svenska kronor

Läs mer om Loomis.


Se hela Fokusportföljen för den 5 november. 


Undrar du vad Swedbanks Fokusportfölj är för något?

Denna artikel förklarar

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan