Swedbanks Bull & Bear-certifikat handlas på samma sätt som aktier och följer kursförändringar i en underliggande tillgång. Det kan vara aktier, råvaror, valutor och börsindex. Poängen med certifikaten är att kursförändringen förstärks med en hävstång.

- Certifikaten ökar möjligheterna till hög avkastning, men innebär också en högre risk, vilket gör att är certifikaten passar aktiva placerare med kort placeringshorisont och förmåga att bära den höga risk den här handeln innebär, säger Ann Marie Karlsson, chef för Investeringsprodukter på Swedbank Group Savings.

Ett exempel:
Bull OMX index x10 har en hävstång på 10 gånger utvecklingen i underliggande index. Det innebär att när OMX index stiger med en procent, stiger Bull x10-certifikatet i värde med 10 procent. Stiger OMX med två procent, blir värdestegringen 20 procent och så vidare. Nackdelen är att om OMX i stället sjunker, sjunker kursen i Bull x10-certifikatet med 10 gånger utvecklingen. Man kan alltså både vinna och förlora 10 gånger så mycket som om man ägt den underliggande tillgången. För certifikat med större hävstång blir utväxlingen ännu mycket större, både vid upp- och nedgång.

Möjlighet till avkastning vid nedgång

Bear-certifikaten stiger i värde om den underliggande tillgången sjunker, men sjunker i värde om den underliggande tillgången istället stiger. Ju högre hävstång produkten har desto högre blir värdeökningen alternativt värdeminskningen.

- Högre hävstång öppnar möjlighet för högre avkastning – men ökar också risken. Därför måste den som placerar i certifikat aktivt följa marknaden och vara beredd att ta stora risker för möjligheten att få avsevärt bättre avkastning än kursförändringen i det underliggande tillgångsslaget. Genom att Swedbank erbjuder certifikat med olika hävstång får bankens kunder möjlighet att hitta en placering som passar utifrån de egna önskemålen om avkastning och risk, säger Ann Marie Karlsson.

När du inte är helt bergsäker

Om du inte är helt övertygad om att till exempel oljekursen kommer att stiga eller falla så bör du undvika en investering i ett Bull eller Bear-certifikat, särskilt de med hög hävstång. Funderar du på att börja handla med Bull eller Bear-certifikat så är ett råd att börja med en lägre hävstång som till exempel x3. Den rekommenderade innehavstiden är mycket kort, helst som längst över dagen, och en tumregel är att ju högre hävstång desto kortare innehavstid. Certifikaten kan ge hög avkastning men du ska som investerare vara beredd på att du kan förlora hela ditt innehav om underliggande marknad utvecklas i motsatt riktning till din tro.

Fakta Swedbanks Bull & Bear-certifikat

• Handel i internetbanken och appen är avgiftsfri, för övriga kanaler gäller ordinarie prislista
• Handlas med hävstång 2, 3, 5, 10, 12, 15 respektive 18 gånger kursförändringen. Ju större hävstång desto högre risk.
• Handlas snabbt och enkelt på samma sätt som aktier
• Innebär en betydligt högre risk jämfört med en direktinvestering i underliggande tillgång
• Lämpar sig främst för affärer över dagen
• Inte lämplig för passiva/oerfarna investerare eller som långsiktig placering
• Ej lämplig vid en sidledes marknad på grund av ränta-på-ränta-effekten som urholkar det investerade kapitalet

Läs mer om Bull & Bear-certifikat och hur man handlar med dem här: www.swedbank.se/certifikat

Läs mer om Swedbanks och sparbankernas förmånliga villkor för värdepappershandel här:
www.swedbank.se/aktiehandel 

Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan