Spänningen inför tredje kvartalets rapportsäsong var hög. Många fruktade början på en lågkonjunktur, och företagens delårsresultat blev då en viktig barometer för att se vartåt det barkade.  

Nu när säsongen är över blir Swedbanks bedömning att resultaten överlag var ganska positiva. Håller Aktiellts läsare med? Baserat på svaren som rullade in på förra veckans fråga ser det överlag ut som det. 

Hela 35 procent svarade att rapportsäsongen gjort dem mer positiva än tidigare, medan endast 4 procent svarade att de blivit mer negativa. Majoriteten av läsarna har dock inte ändrat uppfattning alls. Tittar man närmare på den sistnämnda gruppen syns dock att de flesta av dessa redan var antingen positiva eller neutrala till börsen. Endast 4 procent svarar nämligen att de är fortsatt negativa. Rapportsäsongen bekräftade därmed för de flesta en syn på börsläget som redan var ganska ljus. 

Summeras läget efter delårsresultaten har en klar majoritet av Aktiellts läsare därmed en positiv eller neutral syn på börsen. Endast 8 procent har antingen blivit mer negativa eller var negativa från början. Rapportsäsongen ser därför ut att ha tagits emot väl.


Så här svarade läsarna på förra veckans fråga:

Har rapportsäsongen fått dig att ändra din syn på börsen?

  • Ja, till mer positiv 35%
  • Ja, till mer negativ 4%
  • Nej, fortfarande neutral 31%
  • Nej, fortsatt positiv 25%
  • Nej, fortsatt negativ 4%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan