Mekonomen +43 procent 
2019 har varit ett händelserikt år för Mekonomen både på och utanför börsen. Förvärven av polska FTZ och danska Interteam har drivit upp skuldsättningen, men också gett Mekonomen mer muskler. Försäljningen i tredje kvartalet ökade med 56 procent, varav 2 procent organiskt, efter förvärven av FTZ och Interteam. Bolaget bekräftade förvärvsrelaterade synergier på 100 miljoner kronor och besparingar och effektivitetsåtgärder med ett liknande belopp. Skuldsättningen är hög, men med marknadsledande volymer är Mekonomen konkurrenskraftigt och genererar starka kassaflöden, som kan användas för att beta av skulderna. Under tredje kvartalet minskade nettoskulden från 4 miljarder kronor till 3,8 miljarder kronor. 

 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 95 kronor


Alfa Laval + 38,6 procent
Svag orderutveckling och bleka utsikter för den globala varvsindustrin pressade Alfa Laval-aktien tidigare i år. Men efterfrågan på scrubbers (avgasrenare) väntas komma tillbaka under första halvåret 2020, följd av en ökad efterfrågan på nya fartyg under andra halvåret ledd av energisektorn. Materialiseras vändningen är Alfa Laval ett av de bolag som gynnas mest, vilket tillsammans med en övertygande rapport i tredje kvartalet förklarar den senaste tidens kursryck.

 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs: 230 kronor


Läs mer i Köpläge i tre marinrelaterade verkstadsbolag


Sandvik + 34,4 procent
Sandvik tillhör de cykliska temperaturmätarna på börsen, och det gäller särskilt för vändskären inom kortcykliska Machining Solutions (SMS), som bedöms vara nära en cyklisk botten. Cykeln väntas bottna kommande kvartal.

Uppmuntrande är att Mining & Rock hade en organisk tillväxt i orderingången på 5 procent i tredje kvartalet där också marginalen förbättrades ytterligare till imponerande 19,8 procent. Besparingar väntas lyfta marginalen ytterligare nästa år. 

Sandvik har genomfört omfattande strukturella förändringar senaste åren, som marknaden ännu inte värdesätter fullt ut. Den kommande avknoppningen av Sandvik Materials Technology är oförändrad och är ett kritiskt steg för en omvärdering av Sandvik.

 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs 203 kronor
 • Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit


Läs mer om bolaget i artikeln Sandvik vässar verktygen


Trelleborg + 33,6 procent
Polymertillverkaren Trelleborg gynnas av globala trender som urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter. Intjäningen balanseras av en exponering mot både tidig och sencyklisk industri och kassaflödet används för förvärv i hög takt. Trelleborgs rapport för tredje kvartalet var något bättre än väntat. Särskilt Offshore & Construction stack ut med en imponerande organisk tillväxt på 27 procent och positivt resultatbidrag för första gången på nio kvartal, medan Wheels Systems fortsatte att vara en besvikelse med låga 6,5 procents rörelsemarginal (EBIT). Många uppfattar Trelleborg som kraftigt exponerat mot fordonsindustrin, men exponeringen är i själva verket begränsad. Däremot sker huvuddelen av försäljningen i Europa, vilket kan vändas till en fördel om affärsklimatet på kontinenten förbättras. 

 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs 190 kronor
 • Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit


Boliden + 30,5 procent 
Flera år av investeringar har förbättrat Bolidens konkurrenskraft och bolaget är nu i mycket gott skick. Marknaden för basmetaller är underliggande stark trots rådande makromotvind och vi ser potential från nuvarande nivåer. Boliden har på ett föredömligt sätt lyckats kapitalisera på detta genom god produktion vid gruvorna och stark produktion vid smältverken.

Rapporten för tredje kvartalet visade på en mycket stark utveckling inom smältverken trots högre underhållskostnader än väntat. Bolaget gav också en guidning om högre kopparhalter i Aitik för de kommande 5 kvartalen. Rapporten visar sammantaget på styrkan i den integrerade affärsmodellen med både gruvor och smältverk.

 • Rekommendation: Köp 
 • Riktkurs 290 kronor
 • Är med i Fokusportföljen och en Sektorfavorit


Här bland inspirationsflikarna i Aktiellt kan du hitta fler kursraketer

Till Fokusportföljen och Sektorfavoriter 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan