Recessionsrädslan har minskat, från att stundvis ha varit mycket stor under hösten. Samtidigt skönjs en intressant utveckling i handelssamtalen mellan USA och Kina. Bland bolagen finns tecken på att även de börjar bli mer positiva.  

Om detta och mycket mer berättas det om i veckans Utblick, när aktiestrateg Mattias Isakson och investeringsstrateg Johannes Bjerner intervjuas från handlarrummet. Exempelvis diskuteras också spännande statistik som konsumentförtroende och detaljhandelsdata, samt att det blir viktigt att hålla ett öga på hur det går under kommande Black Friday. 

Se veckans Utblick genom att klicka på spelaren ovan. 

Läs mer i veckans Strategi & Marknad. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan