Den primära rädslan för en kommande recession har grundat sig i den tydliga svagheten i ledande industribarometrar, såsom inköpschefsindex. Denna svaghet har varit synlig runtom i världen, inte minst i Europa, och då primärt Tyskland. På slutet har det gått att skönja en stabilisering och på vissa håll även en viss förbättring i dessa siffror. Ett sådant tecken är att tillverkningsindustrins inköpschefsindex för Europa, inklusive Tyskland, har vänt från låga nivåer. Samtidigt var det många som räknade med att Tyskland skulle gå in i en så kallad teknisk recession (det vill säga två kvartal i rad med fallande tillväxt) i samband med det tredje kvartalet, men landet klarade sig undan med minsta möjliga marginal. Detta har i praktiken ingen egentlig betydelse men det kan däremot ur ett rent stämningsperspektiv ändå ha hjälpt optimismen något. Även i USA har motsvarande indikator vänt upp. Detsamma gäller det globala inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin.

Tillsammans med stabiliseringen av de mest nedtryckta indikatorerna har handelssamtalen mellan USA och Kina rört sig framåt. Även om nyhetsflödet kring dessa är fortsatt tvetydigt anser vi att det ser något ljusare ut. Optimism kring möjligheteten att nå ett fas-1 avtal har definitivt minskat rädslan för en recession. Sammantaget har utvecklingen resulterat i stabilare räntor och en ihållande uppåtriktad trend på aktiemarknaderna. De senare har även funnit stöd i en rapportsäsong som höll upp bättre än befarat.

Rädslan hos många institutionella investerare för en sämre konjunktur har under hela året skapat ett motstånd mot uppgången på aktiemarknaden. Ett flertal undersökningar visar nu på slutet dock en tydlig förändring, recessionsrädslan har enligt dessa gått upp i rök och rotationen har varit tydlig in i konjunkturkänsliga tillgångar på bekostnad av defensiva sådana.

Samtidigt har kassanivåerna minskat markant. Är det då för sent att vara positiv? Det tror vi inte, även om det kan komma en naturlig korrigering. Den här typen av större omsvängningar i marknadssyn, som ovan illustrerar, driver normalt marknaden under en längre tid än någon enstaka månad. Vi förblir med andra ord överviktade aktier.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan