Marknadskommentar

Marknaden har under veckan till stor del präglats av riskaversion till följd av förhöjda oroligheter i Hong Kong och osäkerhet kring utvecklingen i handelssamtalen mellan USA och Kina. Bakslagen har kommit i form av att Donald Trump återigen har hotat om ytterligare tullar mot Kina om de inte går med på ett handelsavtal, samt uppgifter om en ovilja hos Kina att binda sig vid köp av amerikanska jordbruksprodukter. Samtidigt har det rapporterats om att ett första avtal är nära och att de två sidorna kommer att fortsätta förhandlingarna under fredagen. I Sverige har det varit fokus på de felaktiga arbetslöshetssiffror som SCB levererat, sannolikt sedan 2018. Under torsdagen publicerades de reviderade siffrorna som visade att försvagningen på arbetsmarknaden inte varit lika dramatisk som den tidigare visat.

Bland storbolagen steg Telia på nyheten om att EU-kommissionen godkänner teleoperatörens köp av Bonnier Broadcasting, där TV4 ingår, på vissa villkor. Aktien är dock ned marginellt för veckan. Under fredagen har det framkommit uppgifter om att Uppdrag Granskning har sökt SEB angående misstänkt penningtvätt i Baltikum. Den svenska storbankens aktie reagerade snabbt och kraftigt då den föll med 13% på beskedet. Utanför storbolagslistan steg Oscar Properties med 2,8% efter en kvartalsrapport som visat att rörelseresultatet vänt till plus efter vinster vid försäljning av 50% av Helixprojektet. MQ meddelade under torsdagen att de byter namn till Marquet och att samtliga butiker ska göras om till konceptbutiker. Nyheten mottogs väl av marknaden och aktien är upp nästan 5% för veckan. Under fredagen meddelade Samhällsbyggnadsbolaget SBB att de har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa om att förvärva samtliga utestående stamaktier och preferensaktier. SBB:s aktie är ned mer än 5% för veckan medan Hemfosas är upp ungefär 17%. Vidare meddelade strålbehandlingsleverantören Elekta under fredagen att de sänker sin prognos för helåret, tyngd av förseningar av fem Leksell Gamma-knivar. Aktien backade ungefär 13% på beskedet.

Veckans bolag

Epiroc - Vad vi lärde oss på kapitalmarknadsdagen

  • Underliggande marknad intakt
  • Gynnas av teknologitrender
  • Hög efterfrågan på koppar driver gruvinvesteringar


Storytel - Tillväxtutsikter förblir starka

  • Marknadsledare i Norden
  • Expansion på nya marknader
  • Stark tillväxt


AstraZeneca - Betryggande säkerhetsdata för roxadustat

  • Sveriges största läkemedelsbolag
  • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
  • Premiumvärdering berättigad


Fler aktuella analyser:

Mekonomen - Q3-resultatet tillräckligt bra

Northern Drilling - Attraktiv implicit värdering

New Wave - Lönsamhet i fokus 2020

Stora Enso - Finns det dolda skogsvärden i Stora Enso?

Lundin Mining - Bitarna faller på plats

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan