Marknadskommentar

En del intressant statistik har rapporterats under veckan, men trots detta har det varit relativt lugnt på de globala marknaderna. Börserna har till viss del präglats av nyheterna från handelskriget mellan USA och Kina. Anledningen är att Donald Trump tidigare i veckan skrivit på en lagstiftning som syftar till att stödja regimkritiska demonstranter i Hongkong, vilket fick Kina att hota om motåtgärder. De amerikanska börserna muntrades däremot upp lite under onsdagen på nyheten att USA:s BNP växte något starkare än väntat under det tredje kvartalet. Även den svenska kvartalssiffran visade sig vara starkare än väntat. Enligt SCB är det framför allt exporten som förklarar uppgången under det tredje kvartalet. Under torsdagen släppte även KI månadens Konjunkturbarometern för november som likaså visade på en uppgång driven av handeln och tjänstesektorn. Helhetsbilden för ekonomin var dock fortsatt dyster, med en försvagning i förtroendet både inom tillverkningssektorn samt bland hushållen.  

Även om Uppdrag gransknings avsnitt om SEB uppfattades avslöja lindrigare försummelser än väntat har banker fortsatt backat marginellt under veckan. Finansinspektionens förslag om en höjning av riskvikterna för företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter satte ytterligare press på de svenska storbankerna. På bolagsfronten har veckans intressanta nyheter däremot ägt rum utanför storbolagslistan. Elekta, som vinstvarnade för två veckor sedan, har under veckans gång backat med ungefär 2% efter att ha presenterat en kvartalsrapport som kom in i linje med de nedreviderade förväntningarna. Norwegian meddelade i onsdags att de kommer upphöra med långflygningar till både USA och Thailand från Sverige. Det norska flygbolaget backade på beskedet, dock mottog det svenska flygbolaget SAS, vars aktie är upp mer än 10% för veckan, nyheten med glädje. 

Oscar Properties fortsätter att ha det kärvt och har under veckan backat med nästan 18%. I tisdags uppdagades det att fastighetsutvecklaren inte har betalat en faktura, som ska ha gått vidare till Kronofogden, på 600 tusen kronor till bolagets revisor EY. Under fredagen fick bolaget motta ytterligare dåliga nyheter då det rapporterades att Stockholms stad häver Gasklockan-avtalet med Oscar Properties, då Oscar Properties ännu inte har betalat köpeskillingen för marken. Avslutningsvis meddelade Epiroc att gruv- och infrastrukturchefen, Helena Hedblom, utnämnts till ny vd från och med den 1 mars 2020. Hon ersätter Per Lindberg som samtidigt lämnar styrelsen. Aktien är upp ungefär 1% för veckan.


Veckans bolag

Lundin Mining - Produktionsutsikter i linje, höjd utdelning och förnyat återköpsmandat

  • Koppar i fokus
  • Attraktiv produktionsprofil och stark balansräkning
  • Värderas klart under historiska snittet

Husqvarna - Ytterligare kostnadsbesparingar i sista steget av CB-omstrukturering

  • Ledande position
  • Temporära bakslag
  • Låg värdering

Elekta - Uppdatering av modell och riktkurs efter bakslag

  • Nummer två på den globala marknaden
  • Tidigare problem lösta, ny produktcykel närmar sig
  • På väg mot branschledande tillväxttal igen


Fler aktuella analyser:

Nobina - Kontraktsmigrering

Saab - Feedback från årligt sensorseminarium

Atlas Copco - Vykort från Brighton/Burgess Hill

Gränges - Stort förvärv

Maersk - Tecken på att konsolidering ger fördelar

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan