Hallå, Fredrik Warg, chef för Aktiv Handel och Rådgivande Förvaltning på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan? 

Jag skulle säga att kunderna fortfarande är på köpsidan och att vi har en positiv marknad, men med en något negativ underton. Från att ha tolkat allt positivt börjar marknaden nu ta åt sig även av negativa nyheter och det har skapat viss avvaktan. Något som indikerar en lösning på handelskonflikten mellan USA och Kina skulle kunna vända sentimentet. 

Vilka är de hetaste aktierna just nu? 

Storytel är ett riktigt bra bolag, det växer så det knakar och har en bra bruttomarginal. Dessutom rider de på en megatrend; att lyssna på ljudböcker i stället för att köpa pappersböcker är en del i hållbarhetstänket som är helt rätt i tiden. Sedan vill jag lyfta fram Stora Enso, som är i en spännande fas just nu. Man använder kassaflödet från den mogna delen av verksamheten till att investera i nya tillväxtmöjligheter. Dessutom har man gjort en omstrukturering av sina skogstillgångar, vilket har stärkt balansräkningen.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Min bild är att storbankerna har det fortsatt tufft. Dels kommer nischbankerna och tar marknadsandelar – framför allt på bolånesidan – och dels finns det en oro för eventuella påföljder efter penningtvättanklagelser.

Ser du några allmänna trender just nu?

Det är fortsatt aktier och aktiefonder som investerarna är intresserade av. Det är låga räntor och ont om andra investeringsalternativ, och då söker sig investerarna i synnerhet till aktier med hög direktavkastning.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan