Hallå, Patrik Ingevall, Kapitalförvaltare på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Börsen är på all time high-nivåer, vilket får de flesta att bli mer avvaktande. Några tar hem vinster i mindre skala och lägger i kassan för att utnyttja eventuella dippar framöver. Men annars är det ganska lugnt.  Det är fortsatt stort fokus på handelssamtalen kring Kina och USA samt Brexit, vilket avgör börshumöret dag för dag.

Vilka är de hetaste aktierna just nu? 

Det är stort intresse kring ABB då bolaget har en spännande tid framför sig med en ny VD vid rodret med start i början av nästa år. Försäljningen av Power Grids ser vi som positivt, vilket skapar en bättre struktur inom bolaget. Det är kommunicerat att försäljningslikviden väntas tillfalla aktieägarna under nästa år, utöver den ordinarie utdelningen som vi uppskattar kommer bli runt 4%. Senaste rapporten visar att bolagets marginaler rör sig i rätt riktning, trots tuffa omvärldsförhållanden, och vi ser nedsidan i aktien som begränsad. 

Sedan har fastighetsaktier ett fantastiskt år bakom sig med anledning av de låga räntorna. Eftersom ränteläget väntas bestå är den här sektorn fortsatt intressant. Samhällsbyggnadsbolaget har varit offensiva under året och byggt ut sin fastighetsportfölj ordentligt. De har precis lagt ett bud på Hemfosa, vilket ökar intresset för sektorn ytterligare.

Skogsbolag är också intressanta, de har överlag gått starkt under senhösten, bland annat med anledning av uppvärderingar av skogstillgångar. Skogsbolagen har historiskt sett bra aktieutdelning, vilket också är attraktivt. Vårt främsta alternativ i sektorn just nu är Stora Enso, som lägger sitt skogsinnehav i ett separat bolag, vilket kommer synliggöra stora värden. Vi tror även att massapriset kommer stiga framöver, vilket är positivt för bolaget.   

Vilka aktier är ute i kylan?      

Det är tveklöst spelbolagen som har en tuff tillvaro på börsen just nu. Investerare känner stor oro kring eventuella statliga regleringar som förväntas slå hårt mot lönsamheten. Även banksektorn har ett tufft år bakom sig med låga räntor och eventuella böter till följd av misstänkt penningtvätt som tynger kurserna.  

Ser du några allmänna trender just nu?   

Jag tycker att handeln är avvaktande, vilket vi kallar sidledes konsolidering. Stort fokus ligger självklart på handelssamtalen mellan Kina och USA, som fortsatt kommer bestämma börshumöret framöver.

Generellt för Q3-rapportsäsongen var att bolagen levererade något bättre än väntat och det har skapat stabilitet. Det som ytterligare skapar stabilitet för investerare är vad våra strateger kallar TINA (There Is No Alternative), vilket hänger ihop med de låga räntorna.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan