Hallå, Fredrik Warg, chef för Aktiv Handel och Rådgivande Förvaltning på Swedbank.

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Marknaden är fortsatt stark men något avvaktande. Vi ser ett tydligt mönster nu, som skiljer sig från tidigare, och det är att så fort vi får negativa signaler så kommer det genast in nya flöden. Investerarna står vid sidan av och slår till så fort det blir lämpliga köptillfällen. Så jag skulle säga att kunderna är på köpsidan men lite avvaktande.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

En sektor som presterat riktigt starkt på sistone är fastigheter och den trenden tror jag kommer fortsätta den närmaste tiden. Det är hög aktivitet i marknaden med nya värderingar och nya toppar. Dessutom ser vi allmänt ett ökat intresse för fastighetssektorn, inte bara från gemene man, utan även från institutioner och utländska investerare.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Det är fortfarande storbankerna som är ute i kylan. Det finns en stor oro kring anklagelserna om penningtvätt och vilka påföljder de kan komma att få. Blir det kraftiga böter finns det risk för indragen eller minskad utdelning och det gillar inte investerarna. Dessutom påverkar osäkerhet alltid aktiekursen negativt.

Ser du några allmänna trender just nu?

Trenden är just nu något avvaktande, även om det som sagt märks att det finns ett köpintresse så fort marknaden reagerar negativt. Annars väntar alla på att få klarhet i hur det går med handelssamtalen mellan USA och Kina, det är mycket ”wait and see”. Får vi ett genombrott där så finns det stor potential, inte minst inom verkstadssektorn.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan