Hallå, Fredrik Warg, chef för Aktiv Handel och Rådgivande Förvaltning på Swedbank

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Fortsatt på köpsidan efter en stark rapportperiod! Vissa kunder är aningen mer avvaktande och inväntar handelssamtalen mellan USA och Kina men annars är det aktier och aktiefonder som är i fokus; de låga räntorna fortsätter att stödja.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Där skulle jag säga Volvo, som har en stark finansiell position och hög kundaktivitet. Aktien är lågt värderad och de goda finanserna ger dessutom förutsättningar för fortsatt hög utdelning. Till detta kommer också att Volvo är tidigt i konjunkturcykeln, vilket gör att vi kan förvänta oss en snabb försäljningseffekt nu med minskad risk för recession. Positiva handelssamtal är dock av största vikt för aktien. Sedan är ABB riktigt intressant. Bolaget gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik och förnybar energi samt att kraftnäten globalt behöver en uppdatering. Därutöver blir det spännande att se hur den nya VD:n kommer sätta sin prägel på verksamheten.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Generellt är bankaktierna ute i kylan. Inte på grund av dåliga resultat men det är just nu mycket regulatoriska frågor på bordet och det har gjort investerarna något avvaktande. Utdelningen är också en central fråga och här har vi något större osäkerhet inom just bank.

Ser du några allmänna trender just nu?

Det är fortsatt bolag med höga utdelningar som är trenden. Det hänger förstås ihop med det låga ränteläget och TINA – There Is No Alternative. Det är på aktiemarknaden man just nu kan få avkastning på sina investeringar i form av aktieutdelning.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan