Mest köpta och sålda aktier under vecka 44

Handelsaktiviteten fortsatte på en mycket hög nivå när rapportsäsongen fortsatte under den föregående veckan. Optimisterna fortsatte med inköpen på samma nivå som veckan innan samtidigt som pessimisterna drog ned en del på försäljningarna men överskred ändå, med god marginal, optimisternas inköp. Investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna fortsatte därmed att ta hem vinster och nettosålde aktier i relativt stor skala.

Swedbank intar förstaplatsen bland de mest köpta aktierna. Fyndköpare strömmade till efter att FI meddelat att myndigheten går vidare med ett sanktionsärende relaterat till utredningen om penningtvätt.

SOBI kniper silverplatsen på listan över de mest köpta aktierna. SOBI rapporterade ett bättre resultat än väntat för Q3, men kursen backade med som mest över 10% på rapportdagen efter oro för Sanofis Eloctaförsäljning i USA. 

Stora Enso når tredjeplatsen bland de mest köpta aktierna. Swedbank Trading tog upp aktien som ett tradingcase på onsdagen.

Läs mer: Potential i skogen

Samhällsbyggnadsbolaget toppar listan över veckans mest sålda aktier. Aktien har gått mycket starkt under året och investerarkollektivet verkar ta hem en del vinster efter Q3-rapporten.

Boliden intar silverplatsen på listan över veckans mest sålda aktier. Aktien har stigit efter en rapport med starkt resultat och konjunkturoptimism.

Läs mer: Starkt resultat drivet av smältverk

Trelleborg tar den sista pallplatsen bland de mest sålda aktierna. Signaler om att konjunkturbotten kan närma sig har fått aktien att lyfta. Q3-rapporten var lite bättre än förväntat.

Läs mer: Oförändrade estimat efter Q3

De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 44

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan