Mest köpta och sålda aktier under vecka 47

Handelsaktiviteten föll tillbaka ytterligare under föregående vecka. Optimisterna var dock fortsatt positiva och köpte aktier, dock i en väsentligt lägre takt än föregående vecka . Samtidigt drog pessimisterna upp försäljningstakten från förra veckans låga nivå. Investerarkollektivet i Swedbank och sparbankerna fortsatte att ackumulera aktier om än med en lägre takt än föregående vecka..

Swedbank intar förstaplatsen bland de mest köpta aktierna. Antalet ägare av Swedbankaktien fortsätter att öka.

Investor intar silverplatsen på listan över de mest köpta aktierna. I fredagens analys höjdes riktkursen och det finns goda argument att köpa aktien trots kursuppgången.

Läs mer: Fortfarande argument att köpa

ABB når tredjeplatsen bland de mest köpta aktierna.  Swedbank Trading har ett pågående trading case i aktien, vilket ser ut att locka köpare.

ABB: Kraftfull impulsrörelse

Hemfosa toppar listan över veckans mest sålda aktier. Vinsthemtagningarna fortsätter efter budet från SBB.

Hexagon intar silverplatsen på listan över veckans mest sålda aktier. Aktien har gått starkt efter rapporten och investarkollektivet ser ut att ta hem en del vinster.

Läs mer: Negativ organiskt tillväxt i Q4, men vändning därefter

SBB tar den sista pallplatsen bland de mest sålda aktierna. Budet på Hemfosa och företrädesemissionen får investerarkollektivet att sälja av.


De 15 aktier med störst nettoförändring i kronor - vecka 47

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan