Nordic Entertainment Group och Telenor meddelade nyligen ett samarbete inom Direct-to-Home (DTH) som kombinerar Nordic Entertainment's Viasat med Telenors Canal Digital. Canal Digital och Viasat är de enda två DTH-leverantörerna i Norden och vissa kunder tenderar att byta mellan leverantörerna när kampanjer kommer och går. Bildandet av ett samägt bolaget och gemensamma varumärket kommer att eliminera konkurrensen och därmed bidra positivt till lägre långsiktig kundomsättning.

Efter några år av omstruktureringar har byggbolaget Peab på senare tid haft en stabil utveckling där balansräkningen nu också blivit stark, samtidigt som det finns fortsatt potential för förbättringar när det gäller lönsamheten.

Peab verkar inom Norden och har den största och starkaste marknadsandelen i Sverige. Verksamheten spänner över alla typer av byggnationer och marknadens sencykliska karaktär, och många stora infrastruktursatsningar, ger stöd åt orderingången.

Synen på Peab 

 • Strukturellt starkare
 • Väldiversifierad
 • Balansräkningen sätts i arbete
 • Marginalerna hållbara
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 100 kronor

Se intervju med Jesper Göransson genom att klicka här.


Synen på Nordic Entertainment Group

 • Ledande leverantör
 • Strategisk affär skapar bra möjligheter
 • Synergier ger en attraktiv profil
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 360 kronor

Läs mer i Samägt bolag ändrar spelplanen

Synen på Hemfosa 

 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs:  107 kronor


Synen på Telia 

 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 47 kronor

Läs mer om alla Sektorfavoriter

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan