På aktiemarknaden präglades sommaren och inledningen på hösten av oro för konjunkturen. Detta var inte minst tydligt på den svenska börsen, där många konjunkturkänsliga bolag fick se sina aktier backa tydligt under sommaren. Oktober bjöd som vanligt på rapporterna för det tredje kvartalet och då aktiemarknaderna steg inför rapportsäsongen var nervositeten hög. 

-Intresset var stort för att få syna resultaten liksom lyssna på bolagens kommentarer om utsikterna. De värsta farhågorna besannades dock inte, vilket resulterade i generellt stigande kurser, inte minst för konjunkturkänsliga bolag, säger Mattias Isakson, aktiestrateg. 

Detta var positivt för den svenska börsen som utvecklats mycket väl. Vi vidhåller en fortsatt positiv syn på aktier då vi ser tillgångsslaget som det mest attraktiva i den makro- och räntemiljö som råder. Vi gör dock ett antal förändringar av de regionala vikterna. Sverige har utvecklats starkt och vi ser fortsatt potential men vi neutraliserar vikten i ett relativt perspektiv. Även Europa neutraliseras. 

-För Sveriges del har vi fått betalt för övervikten samtidigt som vi ser signaler om viss stabilisering i europeisk statistik. Detta är positivt för den så viktiga europeiska banksektorn, som hållit jämna steg med börsen den senaste tiden.

En stabiliserad ränta talar också till viss del för värdebolag vilket är en stor del av den europeiska börsen. Vi ser även möjligt stöd från potentiellt kommande finanspolitiska stimulanser och tecken på att investerarkapital börjat röra sig mot den europeiska marknaden. 

-Vi minskar även övervikten i USA något. Vi anser fortfarande att förutsättningarna för en stark utveckling är ljusast där men samtidigt är värderingen högre. Japan förblir underviktade och Tillväxtmarknader är kvar som neutral. 

Den svalnande konjunkturen påverkar även centralbankerna, men här sticker Sverige ut. Riksbanken, som förvisso lämnade räntan oförändrad, signalerade starkt en höjning av räntan i december. 

-Även om ECB och Fed är i en mer stimulativ riktning ser vi en något mindre sannolikhet för att räntorna på kort sikt faller till nya lägsta nivåer då räntemarknadens recessionsvärdering kan komma att omvärderas. Durationen neutraliseras därför i portföljen, säger Mattias Isakson. 


Läs mer om vad Swedbank Strategi & Allokering anser om aktier, räntor och krediter i nya Investeringsstrategin med placeringsförslag.


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan