November månads uppdatering av Investeringsstrategin innebär att den regionala övervikten i Sverige och undervikten i Europa neutraliseras, samtidigt som övervikten i USA justeras ned något. Aktiestrateg Mattias Isakson och investeringsstrateg Johannes Bjerner är med från handlarrummet och förklarar orsakerna till detta. 

Även Swedbanks Fokusportfölj genomgår förändringar, då värdehanteringsbolaget Loomis plockas ut medan verkstadsbolaget ABB plockas in. Anledningarna till detta är flera, och diskuteras i programmet. 

Se veckans Utblick genom att klicka på spelaren ovan. 

Läs mer om Investeringsstrategin för november genom att klicka här


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan