Företagen som besöktes var Apple, BP och det globala pappers- och förpackningsföretaget DS Smith. De är alla en del i ett globalt industriellt ekosystem – BP:s olja kan finnas i plastförpackningarna som DS Smith tillverkar liksom i lastbilen som levererade dina nya AirPods. Kartongen som de låg i kanske producerats av pappersmassa från DS Smith.

Apples leverantörsarbete

Swedbank Robur investerar i Apple, vars kartonger tillverkas från de svenska skogarna av företaget Holmen, som är ytterligare ett företag där Swedbank Robur har innehav. Apples vd, Tim Cook, besökte Holmen ganska nyligen för att granska dess hållbarhetsarbete. Det visar att Apple bryr sig om sin leverantörskedja och sitt rykte. Det är ett omfattande arbete, eftersom Apple har tusentals leverantörer. Det var just den aspekten som gjorde att Swedbank Robur tillsammans med fem andra investerare bjöds till London för att diskutera frågor som hållbarhet och leverantörsarbete.

-Jag anser att Apples förmåga att hantera metallkomponenters livscykler är avgörande för företagets långsiktiga livskraft och hållbarhet. Återanvändning och återvinning är affärsmässigt klokt och vissa åtgärder är redan på plats för att sluta cirkeln. Företaget har också sofistikerade system för att spåra, granska och förbättra sina leveranskedjor. Men även om Apple på senare tid öppnat upp om sitt leverantörsarbete så säger man ganska lite om sin hållbarhetsvision, mål och arbete i offentliga sammanhang. Hur påverkar klimatförändringarna företaget när det till exempel gäller deras risker och möjligheter att påverka positivt? Den frågan tog Apple med sig från våra diskussioner och jag hoppas på mer transparens framöver, säger Shane Chaplin.


Oljans och skogens framtida roll

Swedbank Roburs fond Global Impact som fokuserar på företag som kan bidra till att uppnå FN:s globala mål har innehav i DS Smith. Det intressanta är att företaget äger pappersåtervinningscenter över hela världen och därmed är delaktigt i alla faser i pappersproduktionens värdekedja, från skogarna till återvinningsanläggningen och tillbaka till massabruket. Det är alltså ett företag som potentiellt kan göra något så ovanligt som att sluta kretsloppet för resurser. 

Produktionen av pappersförpackningar har tagit fart till följd av den ökade e-handeln och den minskande populariteten för plastförpackningar. Men industrin är ekosystembaserad och det kommer att krävas mycket av dessa ekosystem i framtiden. Skogarna kommer att behöva tillhandahålla kolatomerna för att producera saker som nu kommer från fossila bränslen, som biobränslen, träbaserad ”plast” och byggnadsmaterial. 

-Sedan ska ju skogarna gärna fortsätta att förse oss med syre, binda kol från atmosfären och tillhandahålla biodiversitetsekosyste också. Min fråga på mötet var vad DS Smith och andra gör för att förstå de framtida klimatscenarierna och om de planerar att rapportera dessa väsentliga frågor till investerare, säger Shane Chaplin.

- Om det är knepigt för skogsbrukssektorn, tänk då på ett företag som BP. Olja kommer mer eller mindre att behöva försvinna från energimixen år 2050 om vi ska hålla den globala uppvärmningen på en hanterbar nivå. Lägg till plastens ökade impopularitet och vi ser väsentliga långsiktiga risker för de flesta oljeföretagens nuvarande affärsmodeller. Precis som sina konkurrenter sysslar BP lite med förnybar energi och förstår förhoppningsvis att de måste bli ett annat slags företag med produkter och lösningar som ger låga koldioxidutsläpp. Men just nu är riktningen osäker och vi vet inte om den tillträdande vd:n inser behovet av att visa klimatledarskap, avslutar Shane Chaplin.

När företagen ska hitta sin väg i omställningen kommer Swedbank Robur att vara där, uttrycka sin åsikt och uppmuntra dem i rätt riktning. Swedbank Robur fortsätter alltså sin egen resa mot ett hållbart värdeskapande.

Swedbank Robur Global Impact

i år
+26,30%
hållbarhet
förv.avg.
0,70%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan