Obligationen är baserad på det svenska hållbara skogsbrukets bidrag till minskandet av koldioxidhalten i atmosfären och ett bevarande av den biologiska mångfalden. Obligationen har en årlig klimatnytta på cirka 250 ton koldioxid för varje investerad 1 miljon kronor. De underliggande tillgångarna i obligationen motsvarar en skogsareal lika stor som Öland och den årliga klimatnyttan uppskattas till cirka 750 000 ton koldioxid. Vilket kan likställas med klimatavtrycket för sammanlagt cirka 100 000 svenskar på ett år.

-Vi på Swedbank Robur är glada att kunna fortsätta finansiera det svenska hållbara skogsbruket som bidrar till biologisk mångfald och minskar koldioxidhalten i atmosfären, säger Ola Björkman, Portfolio manager Fixed Income, Swedbank Robur.

Obligationen ges ut inom Landshypoteks gröna ramverk som grundar sig i ett hållbar brukande av skog, förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader. Ramverket är framtaget i linje med de så kallade Green Bond Principles och har erhållit det högsta möjliga hållbarhetsbetyget – ”Dark Green”. från CICERO.

-Medverkan i denna skogsobligation visar på ett tydligt sätt vår strävan att sysselsätta våra fondandelsägares kapital mot ett långsiktigt värdeskapande, säger Erik Andersson, Chief Investment Officer, Swedbank Robur.

Swedbank Roburs äger per den 12 november 2019 gröna obligationer till ett värde av 20,1 miljarder SEK en ökning från 11,65 mdr SEK december 2018.


Mer information
Landshypoteks pressmeddelande

Fonder med innehav i obligationen:

Ränta Kort Plus

i år
+0,09%
3 år
-0,70%
5 år
-0,82%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
124,20
sharpe
0,43
förv.avg.
0,40%
Räntefond Kort Plus är en räntefond som huvudsakligen placerar i obligationer utgivna av stater, kommuner, landst…

Ränta Flexibel

i år
-
3 år
-1,34%
5 år
-2,69%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
253,74
sharpe
-0,14
förv.avg.
0,60%
Räntefond Flexibel är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i Sverige och utomlands. Fonden placerar främst …

Obligationsfond

i år
+0,07%
3 år
+2,85%
5 år
+4,61%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
137,85
sharpe
0,90
förv.avg.
0,50%
Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och oblig…

Eth Obligation

i år
-
3 år
+2,25%
5 år
+3,96%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
13,65
sharpe
0,78
förv.avg.
0,40%
Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer oc…

Eth Obl. Utd

i år
+0,03%
3 år
+2,32%
5 år
+4,14%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
116,03
sharpe
0,77
förv.avg.
0,40%
Fonden placerar främst i svenska räntepapper såsom statsobligationer och säkerställda svenska bostadsobligationer…

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan