NENT och Telenor meddelade nyligen ett joint venture för Direct-to-Home (DTH) som kombinerar NENT:s Viasat med Telenors Canal Digital. Det är noterbart att transaktionen sker utan kassabetalningar givet det faktum att Canal Digital utgör cirka 60% av intäkterna, EBITDA, EBIT och antal kunder första halvåret 2019. Dock, medan Canal Digital upplevt ökande kundutflöden (nu -6%), de senaste åren, har nedgången i Viasats kundbas förbättrats väsentligt. Anledningen till det är att Viasats tillväxt inom IPTV mer eller mindre uppväger nedgången inom satellit. Medan Telenor kommer att bidra med satellittjänster kommer NENT bidra med värdefullt innehåll, mest noterbart genom Viaplay som effektivt reducerat kundförlusterna inom Viasats kundbas och nu även kommer att erbjudas till Canal Digitals kunder.

Bolagen förväntar sig att kostnadssynergierna kommer att uppgå till minst 650 MSEK med full effekt från 2022. Den enskilt största kostnadsbesparingen kommer att vara transponderkostnader, då Viasats kanaler kommer att föras över från Astra till Telenor, vilket kommer att reducera Canal Digitals och Viasats kombinerade sändningskostnader. Andra besparingar kommer att vara inom produkt- och teknikinvesteringar, abonnentförvärv och inom centrala kostnader.

Canal Digital och Viasat är de enda två DTH-leverantörerna i Norden och vissa kunder tenderar att byta mellan leverantörerna när kampanjer kommer och går. Bildandet av det samägda bolaget och gemensamma varumärket kommer att eliminera den interna konkurrensen och därmed bidra positivt till lägre långsiktig kundomsättning.

Varför Behåll tidigare?

Kepler Cheuvreux ansåg tidigare att NENT var rimligt värderat givet den nuvarande affärsmixen med snabbt växande streamingverksamhet, en stabil men utmanad satellit/IPTV-verksamhet och en intäktsandel på 25% från reklam, varav en del kommer från den tidigare överhettade spelindustrin. Riktkursen på 245 SEK härleddes från en kassaflödesbaserad summan-av-delarna med 8,75% i vägd kapitalkostnad.

Vad har ändrats?

NENT och Telenor meddelade nyligen ett joint venture för Direct-to-Home (DTH) som kombinerar NENT:s Viasat med Telenors Canal Digital, vilket kommer att förlänga livslängden för satellitverksamheten genom betydande kostnadssynergier, såväl som lägre kundförluster genom elimineringen av intern konkurrens, förbättrade tv-paket och genom försäljning av Viaplay till Canal Digitals kundbas. Det samägda bolaget kommer genom Viaplay att generera inkrementella högmarginalintäkter till NENT. Som tillägg meddelade NENT nyligen ett effektivitetsprogram som ännu inte kvantifierats. Även visibiliteten kring reklamintäkterna för 2020 har förbättrats då enhetspriser har stigit och då merparten av de årliga volymerna kontrakteras i förväg. Slutligen tror Kepler Cheuvreux att det finns en god chans att nå ett distributionsavtal för streamingtjänsten Disney+ tack vare NENT:s nordiska räckvidd och existerande relation med Disney.

Vad kan dessa initiativ medföra när det gäller värderingen?

Kepler Cheuvreux anser att det nödvändiga regulatoriska godkännandet från EU inte kommer att vara någon stor fråga givet att konsolideringen inom DTH redan hänt inom de flesta europeiska marknader. Estimaten och värderingarna av ovan nämnda initiativ kan innebära ett netto på 4,3 miljarder SEK (64 SEK per aktie) till NENT:s rimliga värde. Som tillägg, givet antagandet om att NENT:s effektiviseringsprogram kommer att minska bruttokostnaderna med 250 MSEK bidrar det till ytterligare 2,9 miljarder SEK (43 SEK per aktie), varav hälften används för att motverka valutamotvinden för nästa år. Värderingarna är baserade på kassaflödesanalyser med 8,25% i vägd kapitalkostnad (tidigare 8,75%), vilket motiveras av den lägre risken inom DTH och annan positiv utveckling. Aktien uppgraderas till Köp och riktkursen höjs till 360 SEK (245). EV/EBIT, inklusive joint venture, kan nå 7x till 2022p (10x vid vår riktkurs), med aktieägaröverföringar på 6% för 2021p och 8,6% för 2022p, då extrautdelningar kan ske för att nå skuldsättningsmålet.


NENT Group

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan