När vi förvaltar småbolagsfonder har vi en aktiv och långsiktig investeringsstrategi. Fokus är att hitta bolag med unika produkter och starka marknadspositioner vilket ger dem en bra möjlighet att växa. Vi tycker att det är viktigt med en bra företagsledning och har därför en nära kontakt med företagen som vi investerar i och träffar dem regelbundet. Swedbank Robur strävar efter att bli världsledare inom hållbart värdeskapande och därför tar vi hänsyn till hållbarhetsaspekter i alla våra investeringar.

Varför investera i småbolag?

  • Det finns ofta ett stort inslag av entreprenörer och engagerade ägare som varit med från start.
  • Små bolag blir oftare uppköpta eller köper upp andra bolag vilket kan ha en positiv effekt på avkastningen.
  • Det finns en större potential för små bolag att växa än för stora.
  • Aktierna i små bolag följs inte av lika många analytiker som de i stora bolag. Det ökar möjligheterna att hitta prisvärda aktier.

Läs mer om våra småbolagsfonder

Intervju med Stefan Sundblom, Aktiechef på Swedbank Robur

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Småbolag Sve

i år
+28,50%
3 år
+85,43%
5 år
+149,68%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
202,69
sharpe
1,13
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har ä…

Småbolag Norden

i år
+17,46%
3 år
+56,05%
5 år
+106,58%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
219,90
sharpe
0,82
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier i små och medelstora nordiska bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av…

Ny Teknik

i år
+55,59%
3 år
+121,29%
5 år
+304,58%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 487,91
sharpe
1,50
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna kon…

Småbolag Europa

i år
+5,77%
3 år
+29,43%
5 år
+55,20%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
48,02
sharpe
0,63
förv.avg.
1,25%
Fondens tillgångar placeras i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher. Bolag som fonden placer…

Small Cap USA

i år
+19,66%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
115,60
sharpe
-
förv.avg.
1,25%
Small Cap USA är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i småbolag inom olika branscher i …

Small Cap EM A

i år
+0,66%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
103,11
sharpe
-
förv.avg.
1,42%
Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag inom olika branscher och med gl…

Småbolag Global

i år
+2,86%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
113,80
sharpe
0,78
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar globalt i aktier, huvudsakligen i små och medelstora företag inom olika branscher. Fonden få…

Microcap

i år
+39,35%
3 år
+84,15%
5 år
-
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
194,37
sharpe
1,23
förv.avg.
2,00%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepapper…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan