Kan du berätta mer om vad fonderna investerar i?

-Transition Sweden är tidigare Ethica Sverige och en aktivt förvaltad aktiefond. Den placerar främst i svenska bolag men kan också placera 10 % i övriga Norden. Vi investerar bland annat i bolag som vi bedömer har produkter eller tjänster som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Bolagen ska också ha ett bra hållbarhetsarbete inom till exempel mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Fonden kommer även sedan den blivit Transition Sweden investera i bolag där vi identifierat en påbörjad omställning i verksamheten som bidrar till en hållbar utveckling. Vi fortsätter att välja bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen.

-Tittar man på vilken typ av bolag det är så investerar fonden främst i de som är klassade som stora och mellanstora bolag med bevisade affärsmodeller, men vi har även en del mindre bolag med bra tillväxtmöjligheter. Vi gillar främst bolag med starka balansräkningar, bra kassaflöden och en utdelningshistorik med en rimlig värdering. Bolagen skall även ha en bra ledning och gärna en ägarbas med starka, aktiva ägare.

-Transition Sweden Mega är samma modellportfölj men vänder sig till främst institutionella investerare. Minsta insättning i den fonden är en miljon kronor.

-Humanfonden är också samma modellportfölj. Största skillnaden är att det är en ideell fond och Swedbank Robur tar inte ut någon avgift. Fondspararna skänker istället 2 % varje år till någon vald välgörenhetsorganisation. Totalt har Swedbank Robur sammanlagt delat ut över en miljard kronor till dessa organisationer som till exempel Amnesty, Rädda barnen och Cancerfonden.

Är det något särskilt som gjort att fonderna gått så bra de senaste tre månaderna?

-Bästa bidrag till fondens utveckling senaste 3 månaderna (fram till den sista oktober) har varit Holmen, Electrolux, ABB och Hennes & Mauritz. Holmen rapporterade ett starkt resultat i främst kartongdivisionen som tidigare inte riktigt levererat. De skrev även upp värdet på sitt stora skogsinnehav rejält vilket fick kursen att gå starkt. Electrolux levererade också en bra rapport och bolaget skall särnotera den professionella delen till våren 2020. Professional-delen bör ha en högre värdering och kan komma att tilldra sig intresse från potentiella budgivare när den väl börjar handlas. Även ABB har gått starkt inför Sandviks VD Björn Rosengrens tillträdande. Han tar över som VD i början av nästa år. Dessutom rapporterade bolaget ett bra resultat för tredje kvartalet. Hennes & Mauritz har också rapporterat bra resultat och bolaget ser ut att vara på rätt väg efter en längre tuff period. Framförallt H&M-varumärket ser ut att få ett bättre mottagande utav kunderna och man fortsätter ha bra tillväxt i e-handeln och man börjar dra ned på butiksexpansionen och omförhandla hyror på befintliga butiker.

Catrin Jansson har börjat den första november som förvaltare av fonden tillsammans med Carl-Fredrik Lorenius.

Transition Swed

i år
+1,74%
3 år
+34,21%
5 år
+55,14%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
10 409,92
sharpe
0,77
förv.avg.
1,25%
Transition Sweden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i svenska bolag som med sina produkter ell…

Transition Sw M

i år
+1,79%
3 år
+35,60%
5 år
+58,28%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
428,10
sharpe
0,79
förv.avg.
0,72%
Transition Sweden MEGA är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i svenska bolag som med sina produkte…

Humanfond

i år
+1,87%
3 år
+39,92%
5 år
+61,31%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 209,95
sharpe
0,87
förv.avg.
-
Humanfond är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i svenska bolag som med sina produkter eller tjäns…

Bästa fonderna

Mer om Swedbank Roburs hållbarhetsarbete

Mer information om Svanens kriterier för Svanenmärkta fonder

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan