I takt med att vi lever längre blir pensionerna lägre eftersom de ska betalas ut under fler antal år. Swedbanks beräkningar visar att de flesta kan räkna med att få ungefär 50-60 procent av sin slutlön den dagen de går i pension. Det är en nivå som kan bli tuff att klara sig ekonomiskt på, inte minst för de som arbetar i låglöneyrken.

- Var och en behöver ta ett allt större eget ansvar för sin pension. Att jobba heltid och arbeta ett eller ett par år längre är exempel på vad man kan göra för att få en lite högre pension. Ett annat sätt är att komplettera med ett eget sparande, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.


Sex av tio sparar till pensionen
Sex av tio sparar privat till sin pension, andelen ökar med ålder och inkomst. Knappt fyra av tio sparar inte till sin pension. Tidigare undersökningar [2] har visat att många inte har råd eller inte vet hur man ska göra.

- Det viktigaste man kan göra för sitt privata pensionssparande är att komma igång med det. Ju tidigare man börjar desto mindre belopp behöver man spara. Ordna med en regelbunden överföring och har du omkring tio år eller mer kvar till pension kan det vara klokt att placera dem där de ger avkastning. Med ränta på ränta-effekten [3] kan även mindre belopp växa sig större, säger Madelén Falkenhäll.

Ett sparande på 500 kronor per månad från 25-årsåldern till pensionsålder kan ge 1 500 kronor per månad efter skatt utbetalat under 20 år. [4]


Många skulle spara mer om pensionssparandet var subventionerat
Två av tre uppger att de skulle spara mer till sin pension om det var subventionerat eller avdragsgillt. Genom att subventionera sparandet underlättar man för de som har svårast att få pengarna att räcka även till pensionssparande. Det finns olika förslag på hur man skulle kunna återinföra en subvention.

- Avdragsrätten för pensionssparande som slopades för några år sedan hade negativa skatteeffekter. Nu finns det ett förslag om matchning av pensionssparande som Swedbank också står bakom som skulle stimulera sparandet. Det innebär till exempel att för varje tusenlapp individen sparar till sin pension matchar staten med 200 kronor, upp till ett visst tak, säger Madelén Falkenhäll.


Så får du koll på din pension – tips från Swedbank och sparbankerna
• Ha koll på din pension, gå in en gång per år på minpension.se och gör en pensionsprognos, då ser du hur din pension kommer att bli. Ju tidigare du skaffar dig den informationen, ju längre tid har du på dig att själv påverka genom exempelvis eget sparande.

• Livsinkomsten bestämmer pensionen. Försök arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension till de anställda, och försök att arbeta heltid.

• Tänk på att varje år utanför arbetsmarknaden påverkar din pension.

• Spara privat till din pension, ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du sätta undan. Börjar man spara lite senare i livet får man räkna med att spara lite mer varje månad för att få önskad effekt.


Matchning av pensionssparande
Det förslag om matchning som Svensk Försäkring [5] har presenterat, och som Swedbank också står bakom, innebär att pensionssparandet sker med beskattad inkomst på ett pensionskonto och att staten matchar sparandet med 20 procent upp till ett tak på 12 000 kronor. Ett sparande på 12 000 kronor ger därmed ett maximalt bidrag från staten på 2 400 kronor per individ och år som sätts in på pensionskontot.

Matchningen kan kombineras med krav på lägsta ålder för uttag, samt startbonus för att få unga att komma igång med pensionssparande tidigt.


Vill du veta mer?

Klicka här för att komma till Arturo Arques blogg om privatekonomi

Läs mer på Swedbanks sida om privatekonomi

Klicka här för att komma till Swedbanks sida med råd och tips för en bättre framtid 


[1]  Undersökningen genomfördes i september 2019, 3 045 personer deltog i undersökningen.
[2] Bland annat Swedbanks pensionsundersökning i januari 2019. Undersökningen gjordes av Sifo, 3 000 personer deltog.
[3] Ränta på ränta innebär att om sparandet ger avkastning läggs det till sparkapitalet och ligger till grund för eventuell framtida avkastning.
[4] Sparande i fonder i ISK, 100 procent aktier 25-49 år, 65 procent aktier och 35 procent räntebärande värdepapper mellan 50 och 64 år. Efter pension 20 procent aktier och 80 procent räntebärande värdepapper. Real avkastning efter avgift 4 procent på aktier och 0,2 procent på räntebärande värdepapper. Antagen statslåneränta 3,5 procent under en 40-årsperiod.
[5] Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation, där Swedbank är medlem.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan