Nu är även USA nästan klar med sin rapportsäsong, och det börjar därmed bli möjligt att göra en slutgiltig summering. Hur har det då gått, och hur ser konjunkturläget ut framöver? I veckans Utblick tillfrågas aktiestrateg Mattias Isakson och investeringsstrateg Johannes Bjerner om detta och mer. De diskuterar också om det eventuellt börjar ljusna för den europeiska aktiemarknaden, som under en tid varit lite trist. 

Se veckans Utblick genom att klicka på spelaren ovan.

Och glöm för allt i världen inte höstens stora aktiefest! På onsdag klockan 18:30 går nämligen Aktie-TV av stapeln. Läs mer om programmet genom att klicka här. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan