Flera år av investeringar har förbättrat Bolidens konkurrenskraft och bolaget är nu i mycket gott skick. Trots rådande makromotvind är marknaden för basmetaller underliggande stark, drivet av globala trender som elektrifiering, globalt sinande gruvor och få nya betydande gruvprojekt. Sammanfattningsvis finns det god potential i aktien från nuvarande nivåer.

Volvo har levererat en stark resultatutveckling under senare år drivet av en bra marknadsutveckling för de största affärsområdena Lastbilar och Anläggningsmaskiner. Inför 2020 väntas en nedgång i maskinförsäljningen och i resultatet från höga nivåer. Vi räknar dock med att serviceaffären fortsätter att utvecklas väl och ett lägre kapacitetsutnyttjande i produktionen bör innebära att den löper smidigare med färre flaskhalsar. Volvo har också en stark finansiell ställning, vilket ger förutsättningar för extrautdelningar i linje med förra året.

I tredje kvartalet sjönk med 45 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det var mer än väntat, men kundaktiviteten har återvänt, vilket är det normala säsongsmönstret och indikerar att tredje kvartalet var botten. I Europa verkar marknaden ha stabiliserats vid en nedgång på 15 procent. 


Synen på Boliden 

 • Kapitaliserar på starka trender
 • God kopparproduktion och högre halter i Aitik
 • Potential för extrautdelningar
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 290 kronor 


Synen på Volvo 

 • Attraktivt värderad marknadsledare
 • Global marknadsledare
 • Kundaktiviteten ser ut att återvända
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 160 kronor 


Synen på Holmen 

 • Efter den kraftiga kursuppgången är uppsidan begränsad
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 305 kronor 


Synen på Loomis

 • Dags att casha in efter en kraftig uppgång 
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs: 400 kronor Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan