Att så många som 12 000 personer tecknade aktien möjliggör att handeln blir likvid, vilket var skälet till att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. 

Akelius kommer att använda emissionslikviden för att återbetala kapital som ratingbolag, helt eller delvis, klassar som skuld. Detta främjar anskaffning av kapital och tillväxt genom inköp av fastigheter framöver.

Swedbank AB är förmedlare av och emissionsinstitut för Akelius Residential Property D-aktier i bolagets nyemission.


Läs mer om erbjudandet i artikel från 2019-09-19


Första handelsdag
Handel i D-aktierna startar idag, den 4 oktober 2019, på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. 

Kortnamnet är AKEL D


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan