Branschfonder erbjuder dig ett lika enkelt som bekvämt sätt att investera i en specifik bransch du är intresserad av. En professionell fondförvaltare ansvarar sedan för arbetet med aktieallokering, bevakning, portföljändringar, och liknande. 

En branschfond är som framgår av namnet en fond fokuserad på en eller flera särskilda branscher, och placerar därför kapitalet bra mycket smalare än exempelvis en bred globalfond. Svängningarna i avkastningen blir därmed högre, och likaså risken. En branschfond är därför kanske inte där du ska lägga allt ditt sparkapital, men en utmärkt del av en större portfölj. Branschfonder passar också dig som sparar på längre sikt. 

Swedbank Robur erbjuder idag fem olika branschfonder. Swedbank Robur Medica placerar globalt i hälsorelaterade bolag verksamma inom läkemedel, bioteknologi och hälsorelaterad service. Swedbank Robur Fastighet placerar globalt i huvudsakligen bolag inriktade mot fastighetsbranschen. Som fastighetsbolag, mäklare och byggbolag. 

Swedbank Robur Råvarufond är perfekt för sig som gillar metall och gruvor. Fonden placerar globalt i bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror. Swedbank Robur Technology är en fond för de IT-intresserade, då den placerar globalt i huvudsakligen IT-bolag. Särskilt amerikanska sådana. Sedan har vi Swedbank Robur Ny Teknik, som satsar på små innovativa bolag inom bioteknik och IT. 

Låter det intressant? Klicka här för att komma till sidan för branschfonderna där du kan läsa mer. 


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan