Samtidigt som handelssamtalen mellan Kina och USA bjuder på få konkreta nyheter och drar ut på tiden, så är det positivt att de trots allt går och rätt håll, och fortsätter. 

Osäkerheten på grund av handelskonflikten, Brexit och försvagade konjunkturutsikter har gjort att aktier i cykliska bolag, verkstad, bank och råvaror haft det motigt under året. Och även om vi får se fortsatta nedjusteringar av vinstestimaten, särskilt för 2020, så är det inte säkert att rapportsäsongen, som börjar i veckan, kommer att påverka aktiekurserna negativt. Mycket är nämligen redan inprisat i aktiekurserna. 

Kinesisk BNP-, investerings- och Industriproduktionsstatistik offentliggörs på fredag. Om den överraskar kan det gjuta mod i börserna. 

Om dessa frågor och mycket annat handlar veckans Utblick. Se programmet genom att trycka på spelaren i bilden. Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan