Byggbolaget Peab har brottats med omstruktureringar under flera år. Sedan en tid är det emellertid ordning på torpet och balansräkningen är stark. Marknadens sencykliska karaktär ger stöd åt orderingången och Peabs lönsamhet väntas förbättras, vilket motiverar att aktien får plats i Fokusportföljen. 

Även Essity har haft motvind, men i form av kraftigt stigande kostnader, som bolaget på kort sikt haft svårt att kompensera sig för. Målet är dock att marginalerna ska upp. Lyckas det bör värderingen följa med. 


Synen på Peab

 • Strukturellt starkare
 • Väldiversifierad
 • Balansräkningen sätts i arbete
 • Marginalerna hållbara
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs 100 kronor

Läs mer om Peab i Fokusportföljen 


Synen på Essity

 • Förbättrad lönsamhet i sikte
 • Klassens bästa vinsttillväxt
 • Det mesta av potentialen ligger fortfarande framför oss
 • Marginalerna hållbara
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 325 kronor

Läs mer om Essity här 


Synen på JM

 • Aktien har tappat momentum
 • Ytterligare kursuppgång mindre trolig  
 • Rekommendation: Behåll
 • Riktkurs 275 kronor

Läs mer om JM


Synen på Telia 

 • Attraktiv direktavkastning 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs 47 kronor

Läs mer om Telia


Se hela Fokusportföljen för den 22 oktober.


Undrar du vad Swedbanks Fokusportfölj är för något?

Denna artikel förklarar

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan