Rekommendationslistan innehåller massvis med aktier. Därför finns verktyget Aktiefiltrering, som underlättar arbetet med att ta fram aktier utifrån särskilda kriterier. Du hittar Aktiefiltrering som en klickbar ruta ovanför aktielistan, och antalet nyckeltal du kan välja eller välja bort är över 30 stycken. Genom att klicka på kugghjulet som dyker upp vid sidan av de olika nyckeltalen kommer du ännu djupare, och kan finjustera dessa efter behag. Ett riktigt El Dorado för den aktieintresserade.

Varför inte börja med en titt på grannen i öst? Här är fem finska aktier med köprekommendationer och goda uppsidor sett till nuvarande kurser. Hyvä! 


Nordea Bank
Nordea är den största nordiska banken med mångsidig exponering mot olika delar av marknaden. Banken är mitt uppe i ett stort omstruktureringsprogram för att effektivisera organisationen, vilket ska fortsätta till år 2022. Programmet har inneburit förhöjda kostnader och försvagade intäkter, men Kepler Cheuvreux anser att Nordea nu är igenom det värsta. Vidare togs utnämningen av vd:n Frank Vang-Jensen emot positivt, och bankens höga kapitalisering bör innebära god direktavkastning på aktien. 

Nordea är Sektorfavorit och med i Fokusportföljen.

Läs mer om Nordea: Vinstförbättring i fokus.

Synen på Nordea
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 8 euro


Stora Enso
Skogsindustrikoncernen Stora Enso är även den mitt uppe i en förändringsfas, där bolaget storinvesterar i livsmedelsförpackningar, produktion i låglöneländer, och produktutveckling. Det sistnämnda kan vara särskilt intressant på längre sikt, då alla produkter som idag är gjorda av olja teoretiskt sett skulle kunna tillverkas av skogsråvaror. Det stora strategiskiftet har pågått i 3-4 år, och Kepler Cheuvreux bedömer att det snart börjar ge klirr i kassan. 

Stora Enso är en Sektorfavorit. 

Läs mer om Stora Enso: Potential i skogen.

Synen på Stora Enso
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 13 euro


UPM
Jätten UPM är en annan av Finlands skogsindustrikoncerner. Även här storinvesteras i tillväxtområden: etiketter, energiproduktion, lågkostnadsmassa och specialpapper. UPM är i färd med en storsinvestering i ett nytt massabruk i Uruguay. Det ska vara i driftklart år 2022 och öka företagets massakapacitet med hela 50 procent. UPM har stark kassaflödesgenerering och brukar ge höga aktieutdelningar. 

Läs mer UPM: Q2 i linje, investering i Uruguay får grönt ljus.

Synen på UPM
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 32 euro. 


Nokia
Nationalklenoden Nokia var en storspelare bland mobiltelefoner, men drabbades likt ett visst svenskt företag hårt sedan man missade smartphone-vågen. Nokia gav dock inte upp, och har idag en ledande roll inom nätverk och 5G. Kepler Cheuvreux anser Nokias främsta styrkor vara en produktportfölj inom nätverk som täcker alla steg på vägen, samt värdefulla patentinnehav. Vidare har företaget starka finanser och stor nettokassa. Inför tredje kvartalet väntas ett ganska måttligt resultat och guidningen på helårsbasis blir utmanande. Läget för år 2020 och framåt ser dock bättre ut, och aktievärderingen ställer inte så höga krav. 

Läs mer om Nokia: Inför Q3 - relativt svag rapport väntas.

Synen på Nokia
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 6 euro


Wärtsilä
Finland har i motsats till Sverige fortfarande en stor varvsindustri, och Wärtsilä är en nyckelaktör i denna. Företaget är världens näst största tillverkare av fartygsmotorer, och tillhandahåller även en rad andra produkter och tjänster inom marinteknologi. Företaget är även leverantör åt energibranschen. Wärtsiläs marknadsledande positioner och goda eftermarknadsförsäljning är styrkor, samtidigt som energiomställningen och fartygsmotorer drivna av flytande naturgas (LNG) skapar intressanta framtidsmöjligheter. Både marin- och energimarknaderna är dock mycket cykliska, och Kepler Cheuvreux har under september sänkt prognoser och riktkurs något på grund av temporärt låg efterfrågan inom marinsegmentet. Dessutom har Wärtsilä problem med återkommande kostnadsökningar i projekten. Aktien har emellertid fortfarande en Köprekommendation, då den handlas långt under historiska nivåer.

Läs mer om Wärtsilä: Ännu en projektsmäll?

Synen på Wärtsilä
Rekommendation: Köp

Riktkurs: 12 euro


Kom till Rekommendationslistan genom att klicka här.

Aktiefiltrering är en av rutorna ovanför aktielistan. 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan