Hallå, Fredrik Warg, chef för Aktiv handel och Rådgivande Förvaltning på Swedbank. 

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

- Den långsiktiga kunden, framför allt stora institutionella investerare, är tveklöst på köpsidan. Man anser att börsen är det bästa stället att få avkastning och det är framför allt bolag med hög direktavkastning som är intressanta. Den mer kortsiktiga kunden, och här finner vi oftare privatpersoner, är snarare på säljsidan. Dels är man orolig inför en kommande börsnedgång och vill dra ned risknivån, och dels hämtar man hem vinster från den starka sommarbörsen.


Vilka är de hetaste aktierna just nu?

- Telekombranschen, däribland Tele2, främst för den fina direktavkastningen. Även fastighetssektorn är intressant av samma anledning och här skulle jag titta på Fabege.


... och vilka aktier är ute i kylan?

- Bolag utan eller med låg direktavkastning. Ett exempel är Kinnevik, som är ett bra bolag i grunden, men där beskedet om förändrad utdelningspolicy fått många investerare att trycka på säljknappen. Aktien kommer nog ha det tufft ett tag till men den långsiktiga investeraren kan börja bevaka för köp.


Ser du några allmänna trender just nu?

- Den tydliga trenden är aktier med hög direktavkastning och stabila kassaflöden. Det är också uppenbart att marknaden är på jakt efter konjunkturstabila bolag. Detta får till följd att konjunkturkänslig verkstad blir mer volatil med större kortsiktig osäkerhet men det är bland dessa bolag du har den största potentialen så fort marknaden prisar in någon form av lösning i handelskonflikten. När det gäller fondsparande är det den amerikanska aktiemarknaden som är hetast, framför allt små och medelstora bolag. Argumentet där är att President Trump ju har varit tydlig med att han vill stötta amerikansk ekonomi i allmänhet och de små och medelstora bolagen i synnerhet. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan