Hallå, Fredrik Warg, chef för Aktiv Handel och Rådgivande Förvaltning på Swedbank

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kunderna är fortsatt på köpsidan! Nu väntar vi på att rapportperioden ska sätta igång och där har vi goda förhoppningar. Sedan är det fortfarande TINA – There Is No Alternative – som dominerar; det vill säga räntorna är såpass låga att investerarna inte ser några andra alternativ till avkastning än aktiemarknaden.

 

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Storytel är en riktigt intressant aktie. Bolaget har underliggande stark tillväxt och antalet abonnenter ökar. Jag skulle säga att det är det perfekta exemplet på ett företag som är ”i zonen”; det vill säga det har tillväxten på sin sida men där även affärsidén har slagit igenom och nått fram till gemene man. Storytel är en bra krydda i en balanserad portfölj!

Annars är det bolag där vi kan se en trygg resultatutveckling och som inte är konjunkturkänsliga, exempelvis inom fastighetssektorn. Sedan är ju telekomoperatörerna alltid intressanta, inte minst på grund av att många av dem har en god direktavkastning. Tele2 är vår klart största favorit.


... och vilka aktier är ute i kylan?

Dels aktier utan eller med låg direktavkastning och dels konjunkturkänsliga bolag med exponering mot Asien. Hexagon är ett exempel som faller inom båda kategorierna.

 

Ser du några allmänna trender just nu?

Just nu väntar vi in rapportperioden som drar igång i slutet av veckan, även om investerarna som sagt är på köpsidan. Stämningsläget är positivt men vi är lite oroliga för vinstvarningar och nedreviderade vinster; då kan det vända snabbt. I övrigt präglas allt just nu av politik, politik och politik – det vill säga av handelssamtal, Brexit och Mellanösternkonflikten. Utfallen av dessa faktorer kommer vara extremt viktiga. Detta innebär risker men även potential.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan