Hallå, Peter Sandlund, Värdepappersmäklare på Hälsinglands Sparbank

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

För närvarande skulle jag säga att de snarare är på säljsidan. Efter förra veckans rapportflod med stora kursrörelser hämtar folk hem vinsterna.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Det mesta är just nu rapportdrivet. En aktie som sticker ut är ÅF Pöyry; där köpte vi en hel del både före och efter rapporten som kom tidigare i veckan.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Hexagon. Dels för att spararna hämtar hem vinster efter kursuppgången, och dels kan det nog finnas en viss oro för handelskonflikten och Hexagons Kinaexponering.

Ser du några allmänna trender just nu?

Den allmänna trenden just nu är att man agerar på de starka rörelserna som uppkommit i samband med rapportperioden. Framför allt hämtar man hem vinster i de fall vi sett en kraftig uppgång, men också att man ökar innehaven i de fall som rapporterna gjort marknaden besviken. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan