Hallå, Fredrik Warg, chef för Aktiv Handel och Rådgivande Förvaltning på Swedbank

Är kunderna på köp- eller säljsidan?

Kortsiktigt, de senaste dagarna, är det definitivt svagt negativt – alltså fler sälj än köp. Anledningen är avsaknaden av positiva signaler gällande handelssamtalen mellan Kina och USA, utöver den senaste tidens negativa konjunkturdata. Detta skapar oro inför den kommande rapportperioden, i synnerhet gentemot verkstadsindustrin, där det gäller att vara selektiv och beredd på kursrörelser.

Vilka är de hetaste aktierna just nu?

Det finns alltid ett flertal men ett exempel är kredithanteringsföretaget Intrum, som inte är så konjunkturkänsligt. Bolaget köper kreditstockar billigt och med en försvagad konjunktur och ett fortsatt lågt ränteläge är affären tämligen intressant. Intrum är marknadsledande i Europa och har goda tillväxtmöjligheter. Därutöver är aktien just nu lågt värderad.

... och vilka aktier är ute i kylan?

Kortsiktigt så är det just nu verkstadsbolagen som skapar störst osäkerhet, i synnerhet bolag med exponering mot Kina. Exempelvis Hexagon, som haft problem sedan tidigare, skulle jag säga är ute i kylan, på kort sikt.  

Ser du några allmänna trender just nu?

Trenden är ”wait and see” – det vill säga att invänta utkomsten av handelssamtalen mellan USA och Kina och den kommande rapportperioden. Detta skapar kortsiktigt lite avvaktande stämning men den underliggande trenden är trots allt stark. Det gäller dock att handelssamtalen resulterar i något som pekar på att konflikten kan komma att lösas.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan